Eidsvoll kirke: Form som et latinsk kors, planlagt av Carl Konopka

Eidsvoll kirke er en korskirke i stein og tegl.

Kirkens form er tydelig når man svever over bygget og ser ned. Lyskasterne fremhever formen i vintermørket, Kirketårnet står over krysset sentralt i korset.

Eidsvoll kirke – herjet av brann

Kirken er bygget i stein og tegl, og veggene er pusset. Kirkens utseendet har blitt endret flere ganger, blant annet fordi kirken gjentatte ganger har vært herjet av brann.

Eidsvoll kirke har spilt en fremtredende rolle gjennom historien. Den hadde nær tilknytning Eidsivatinget, og det skal i deler av middelalderen ha vært forbindelser med Oslo domkapittel.

Blant kjente sogneprester her er Nicolai Wergeland og Eilert Sundt.

Eidsvoll kirke er en korskirke i stein og teg. Kirken har form som et latinsk kors med tårn over krysset.

Kirken er fra ca. 1200. Den har sitt nåværende utseende fra etter en brann i 1883, da gjenoppbyggingen ble planlagt av Carl Konopka.

Kirken har vært ødelagt av brann flere ganger, sist gang 21. august 2000. Brannen påførte kirken store skader, men mange gjenstander ble reddet ut. Altertavlen med bilder ble restaurert etter brannen.

Kilde: Norske kirker

Flere artikler fra ieidsvoll