Hovedbanen: Gammel Jernbanebru over Andelva ved nye Mork bru

Denne enkle jernbanebrua hjelper Hovedbanen over Andelva i Hundsebittet i Eidsvoll.

Brua ligger rett sør for Ålborgveien, og er en av flere bruer over Andelva i Eidsvoll. Lørdag 15. januar var jernbanebrua badet i lyset fra månen.

Nye bruer for toget på Gardermobanen

I 1998 ble Gardermobanen åpnet med dobbeltspor fram til Venjar i Eidsvoll kommune. Strekningen med ett spor mellom Venjar og Eidsvoll stasjon har vært en flaskehals siden. Nå bygges et nytt spor parallelt med, og på østsiden av, det eksisterende. 

Strekningen går gjennom utfordrende terreng i et kupert ravinelandskap. Omtrent en tredjedel av strekningen består av bruer og tunneler.

Rett sør for Eidsvoll stasjon er nye Ålborgveien bru, sør for denne ligger nye Mork bru:

Her går også Hovedbanen. Den krysser flere steder Andelva, som slynger seg nedover i retning Vorma ved Sundet, Eidsvoll sentrum.

Rett ved Mork bru ligger denne jernbanebrua på hovedbanen. Her går det fortsatt togtrafikk til Eidsvoll stasjon:

Hovedbanen: Jernbanebru ved Mork, sør for Hundsebittet og Ålborgveien i Eidsvoll.

Flere artikler fra ieidsvoll