Nye tester viser økte verdier, men det er fortsatt trygt å bade

Flere steder er badevannstemperaturen 20 grader. Badeplassene er rene og ryddige.

Flere av testene viser at vannene har økt innhold av e.coli og intestinale enterokokker i forhold til tidligere prøver, men testene er i all hovedsak under grenseverdiene.

Det betyr at kvaliteten på badevannene i hovedsak er god. Det ble funnet avvik i Fløyta i Gullverket og Funnefoss i Nes.

De første testene ble tatt i uke 24, da viste alle testene gode verdier. De nye prøvene er tatt i uke 26.

Enkelte avvik. Trolig grunnet mye nedbør.

Det er kommunene som sjekker badevannet. Testene tas av Miljørettet helsevern – Øvre Romerike. Sommerens badevannsprøver tas i utvalgte vann i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Prøvene er tatt den 28. og 29. juni 2022. Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for nesten alle stedene. Testene viser også et par avvik.

– Det var avvik ved Funnefoss (Nes) og Fløyta i Gullverket. Årsaken til avvikene er mest sannsynlig store nedbørsmengder i dagene før prøvene ble tatt. Dette er forbigående, melder Miljørettet helsevern i en pressemelding.

Testene her viser verdier av e.coli over 500/100ml. Det vil bli tatt nye prøver fra disse to stedene i uke 27.

Det er målt 20 grader flere steder. Laveste temperatur er målt til 13 grader i Mjøsa ved Ørbekkstranda. Kontrollen viser at badeplassene er rene og ryddige.

Kvalitet og temperatur i badevann i Eidsvoll

Målingene er gjort 28. og 29. juni. Grenseverdiene for E.coli er 1000/100ml og 400/100ml for int. enterokokker.

 • Andelva v/E6, 19 grader: E.coli 85/100ml. Int. enterokokker 15/100ml
 • Fløyta i Gullverket, 20 grader: E.coli 580/100ml. int. enterokokker 260/100ml
 • Nord-Fløyta Langset/Minnesund, 20 grader: E.coli 15/100ml. int. enterokokker 20/100ml
 • Nordre Holsjø, Gullverket, 20 grader: E.coli 10/100ml. int. enterokokker 40/100ml
 • Rødvika/Prestsand, Hurdalssjøen Eidsvoll, 18 grader: E.coli 3/100ml. Int. enterokokker 7/100ml
 • Stensbydammen, Stensby 15 grader: E.coli 200/100ml. Int. enterokokker 440/100ml
 • Støjordet/Ørbekkstranda, Mjøsa, 13 grader: E.coli 20/100ml. Int. enterokokker 35/100ml
 • Årnes, Mjøsa ved Feiring, 19 grader: E.coli 1/100ml. Int. enterokokker 4/100ml

Tarminnhold fra mennesker og dyr

E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra
mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr.

Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E. coli som kan overleve noen uker.

Fraråder bading etter mye nedbør

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder.

Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet.

– Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader, melder kommunen.

Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av den enkelte kommune i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern (Lovdata). Både norsk regelverk og EUs regelverk sier noe om kontroll av vannkvaliteten. Norge bruker betegnelsene god, mindre god og ikke akseptabel, informerer Folkehelseinstituttet (FHI).

Ønsker opplysninger om algeoppblomstring

Cyanobakterier, eller blågrønnalger, er en naturlig del av livet i ferskvann. Men av og til kan man få en algeoppblomstring som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr.

– Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet.

Ved stor algeoppblomstring vil vannkvaliteten testes.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.

Øvre/Nordre Holsjøen i Gullverket: Ved den tidligere Farmen-gården Løntjernbråten har Lions Club Eidsvoll kanoer til utlån.

Fakta: Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

 • Miljørettet helsevern – Øvre Romerike: en interkommunal enhet og ivaretar oppgavene for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. Består av to rådgivere og seks kommuneleger.
 • Oppgaver innen miljørettet helsevern er:
  – Rådgivning: Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.
  – Tilsyn: Føre tilsyn, blant annet med skoler og barnehager, tatoveringsvirksomheter, badeanlegg og solarier.
  – Klagesaksbehandling: Håndterer klager knyttet til for eksempel støy, lukt og støv.
  – Deltakelse i plansaker: Jobber forebyggende med fokus på helse gjennom deltakelse og uttalelser i plansaker.

Fakta: E. coli infeksjon

 • E. coli (Escherichia coli): fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.
 • Nyttig: Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.
 • Sykdomsfremkallende: over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som kan føre til diarésykdom.
  Kilde: NHI

Fakta: Intestinale enterokokker

 • Intestinale enterokokker: forekommer i lavere antall enn E. coli i avføring hos mennesker, men ofte i høye konsentrasjoner i avføring fra husdyr, spesielt drøvtyggere.
 • Overlever: Bakterien vokser ikke i vann, men overlever lenger i vann enn E. coli. Etter et utslipp av avføring, vil man derfor kunne finne igjen bakterien i vannet lenge etter at E. coli er inaktivert («død»).
  Kilde: FHI

Flere artikler fra ieidsvoll