Nye målinger i Eidsvoll: kvaliteten på badevannet er god

Det skal være trygt å bade. Også denne sommeren testes badevannene i Eidsvoll for E.coli og intestinale enterokokker.

Samtidig ber kommunen innbyggerne være oppmerksom på oppblomstring av alger, som også kan utgjøre en helsefare.

Det er kommunene som sjekker badevannet. Testene tas av Miljørettet helsevern – Øvre Romerike.

Sommerens badevannsprøver tas i utvalgte vann i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Høyeste temperatur, 20 grader, ble målt i Bunesnabben i Nes, laveste var Mjøsa ved Støjordet med 7 grader.

Sommer: Det er mange fine badeplasser i Eidsvoll. Her fra Fløyta i Gullverket.

God, mindre god og ikke akseptabel

Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av den enkelte kommune i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern (Lovdata). Både norsk regelverk og EUs regelverk sier noe om kontroll av vannkvaliteten. Norge bruker betegnelsene god, mindre god og ikke akseptabel, informerer Folkehelseinstituttet (FHI).

– E. coli (Escherichia coli) og intestinale enterokokker er bakterier som stammer fra tarminnhold fra mennesker og dyr. Disse bakteriene dør når de ikke er i et varmblodig dyr. Intestinale enterokokker overlever lenger i naturen enn E.coli som kan overleve noen uker, melder kommunen i en pressemelding.

Prøver tas gjennom hele sommeren

De første prøvene ble tatt fra 13-15. juni i uke 24. Nye prøver vil bli tatt i uke 26.

– Det tas prøver fra flere vann første uken enn ellers i sommer, melder Eidsvoll kommune

Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten er god.

Eidsvoll kommune

Varmeste temperatur ble målt i Bunesnabben i Nes: 20 grader. Laveste temperatur ble målt ved Støjordet i Mjøsa: 7 grader. Badeplassene framstår i det alt vesentlige som rene og ryddige, kommenterer kommunen.

Kvalitet og temperatur i badevann i Eidsvoll

Målingene er gjort fra 13.-15. juni. Grenseverdiene for E.coli er 1000/100ml og 400/100ml for int. enterokokker.

 • Andelva v/E6, 17 grader: E.coli 15/100ml. Int. enterokokker 20/100ml
 • Fløyta i Gullverket, 18 grader: E.coli 65/100ml. int. enterokokker <1/100ml
 • Nord-Fløyta Langset/Minnesund, 18 grader: E.coli 3/100ml. int. enterokokker <1/100ml
 • Søndre Holsjø, Gullverket 18 grader: E.coli 4/100ml. Int. enterokokker <1/100ml
 • Rødvika/Prestsand, Hurdalssjøen Eidsvoll, 15 grader: E.coli <1/100ml. Int. enterokokker 1/100ml
 • Stensbydammen, Stensby 14 grader: E.coli 55/100ml. Int. enterokokker 20/100ml
 • Støjordet/Ørbekkstranda, Mjøsa, 7 grader: E.coli 3/100ml. Int. enterokokker 5/100ml
 • Årnes, Mjøsa ved Feiring, 10 grader: E.coli 3/100ml. Int. enterokokker 1/100ml
  Kvalitet øvrige kommuner, klikk her

Nedbør kan gi dårlig vannkvalitet

Generelt frarådes det å bade etter store nedbørsmengder. Vannet kan etter kraftig regnvær inneholde større mengder tarmbakterier på grunn av avrenning fra terrenget og elver i tilknytning til badestedet.

– Vannkvaliteten endrer seg raskt og det anses som tilstrekkelig å vente 24 timer etter kraftig regnvær før man bader, melder kommunen.

Ønsker opplysninger om algeoppblomstring

Cyanobakterier, eller blågrønnalger, er en naturlig del av livet i ferskvann. Men av og til kan man få en algeoppblomstring som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr.

– Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet.

Ved stor algeoppblomstring vil vannkvaliteten testes. Før analysesvar foreligger oppfordres innbyggerne om å utvise forsiktighet: Pass på å ikke svelge vann. Dette gjelder også beitedyr og kjæledyr.

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.

Kvalitet badevann øvrige kommuner

(E = E.coli, I = Int. enterokokker)

Ullensaker

 • Aurtjern 19 grader: E: 180/100ml. I: 55/100ml
 • Hersjøen 16 grader: E: 1/100ml. I: 1/100ml
 • Ljøgodttjern 19 grader: E: 8/100ml. I: 1/100ml
 • Nordbytjern 18 grader: E: 15/100ml. I: 1/100ml
 • Stordammen, Borgen 18 grader: E: 1/100ml. I: 1/100ml

Hurdal

 • Høversjøen 15 grader: E: 50/100ml. I: 1/100ml
 • Meieriodden 16 grader: E: 2/100ml. I: 1/100ml
 • Skrukkelisjøen 15 grader: E: 1/100ml. I: 1/100ml
 • Åsanden 14 grader: E: 100/100ml. I: 1/100ml

Nannestad

 • Kverndammen 16 grader: E: 6/100ml. I: 1/100ml
 • Lima 16 grader: E: 75/100ml. I: 15/100ml
 • Gåfossen 16 grader: E: 85/100ml. I: 1/100ml
 • Stordammen 19 grader: E: 10/100ml. I: 1/100ml

Nes

 • Bunesnabben 20 grader: E: 2/100ml. I: 2/100ml
 • Fløyta, Skogbygda 19 grader: E: 6/100ml. I: <1/100ml
Hurdalssjøen strekker seg fra Hurdal til Eidsvoll. Rødvika og Prestsand ligger i Eidsvoll, ikke langt fra E6. Men utforsker man sjøen kan man finne perler som dette.

Fakta: Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

 • Miljørettet helsevern – Øvre Romerike: en interkommunal enhet og ivaretar oppgavene for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. Består av to rådgivere og seks kommuneleger.
 • Oppgaver innen miljørettet helsevern er:
  – Rådgivning: Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.
  – Tilsyn: Føre tilsyn, blant annet med skoler og barnehager, tatoveringsvirksomheter, badeanlegg og solarier.
  – Klagesaksbehandling: Håndterer klager knyttet til for eksempel støy, lukt og støv.
  – Deltakelse i plansaker: Jobber forebyggende med fokus på helse gjennom deltakelse og uttalelser i plansaker.

Fakta: E. coli infeksjon

 • E. coli (Escherichia coli): fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.
 • Nyttig: Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.
 • Sykdomsfremkallende: over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som kan føre til diarésykdom.
  Kilde: NHI

Fakta: Intestinale enterokokker

 • Intestinale enterokokker: forekommer i lavere antall enn E. coli i avføring hos mennesker, men ofte i høye konsentrasjoner i avføring fra husdyr, spesielt drøvtyggere.
 • Overlever: Bakterien vokser ikke i vann, men overlever lenger i vann enn E. coli. Etter et utslipp av avføring, vil man derfor kunne finne igjen bakterien i vannet lenge etter at E. coli er inaktivert («død»).
  Kilde: FHI

Flere artikler fra ieidsvoll