Sankthansfeiring: – Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet

For mange blir det ikke skikkelig sankthansfeiring uten et stort bål. Brannvernforeningen minner om at det ikke er fritt fram å tenne bål.

Over hele Norge planlegges det sosiale sammenkomster og feiring av sommersolverv, jonsok og midtsommer 23. og 24. juni.

– I perioden fra 15. april til 15. september gjelder et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller nær skog og utmark, sier Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder i Brannvernforeningen i en pressemelding.

– Planlegger du å tenne bål må du sjekke med din kommune hva som gjelder. Hva som er tillatt av åpen ild er regulert i forskrift i den enkelte kommune, og mange kommuner krever at det søkes om tillatelse på forhånd.

Ved spesielt stor brannfare kan kommunene gjennom lokal forskrift innføre forbud mot å gjøre opp ild i bestemte områder også utenom den nevnte forbudsperioden. Lokale forskrifter finner du på lovdata.no.

Faaberg understreker at uforsiktighet med åpen ild eller brannfarlige gjenstander kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar.

Ti tips til en sikker sankthansfeiring:

 • Før du setter i gang, sjekk hvilke regler som gjelder i din kommune slik at du har tillatelsen i orden.
 • Sjekk skogbrannvarselet til yr og ta hensyn til vindforhold og vindstyrke.
 • Før du tenner opp, sørg for å ha tilstrekkelig med slokkemiddel tilgjengelig.
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet.
 • Den som er ansvarlig for å tenne bålet er også ansvarlig for å slokke det.
 • Ha god avstand til bygninger og brennbart materiale.
 • Bålbrenning på fjell og svaberg kan føre til skader på fjellet og er da ikke lov.
 • Det er forbudt å brenne plast og annet søppel.
 • Bålet skal være helt slokket før du forlater det.
 • Ring 110 hvis bålet skulle komme ut av kontroll.

Unngå miljøavfall

Noen benytter tradisjonen med sankthansbål til å kvitte seg med store mengder søppel. Gjenstander laget av materialer som avgir giftige gasser, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre.

Brannvernforeningen minner samtidig om at sankthansbål må ha god avstand til bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale.

Før bålet tennes må man også sørge for å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig. Det bør dessuten utpekes en voksen edru person som har ansvaret for bålet fra det tennes til det er slokket.

Advarer mot bensin

– Unngå for all del bruk av bensin eller andre brennbare væsker for å få fyr på bålet. Vi har dessverre sett eksempler på at overdreven bruk av brennbar væske ved opptenning av bål kan føre til alvorlige personskader, påpeker Faaberg.

Om noen likevel skulle være uheldig å pådra seg en brannskade er det viktig å kjenne til 20-20 regelen. Den innebærer at skaden må kjøles ned med cirka 20 graders vann i 20 minutter.

– Ved mistanke om en alvorlig brannskade på personer må man snarest ringe 113, understreker Faaberg, som ønsker alle en trygg og hyggelig sankthansaften, med eller uten bål!

Fakta: Norsk brannvernforening

 • Norsk brannvernforening er en uavhengig stiftelse som er opptatt av brannvern for alle.
 • Gjennom informasjon, kunnskapsformidling, rådgivning og sertifisering hjelper vi mennesker og virksomheter til å ta ansvar for brannsikkerheten.
For mange blir det ikke skikkelig sankthansfeiring uten et stort bål. Foto: Shutterstock/Norsk brannvernforening

Flere artikler fra ieidsvoll