Søknadsfrist 14. januar: Eidsvoll skal fordele 1,14 millioner til bedrifter som sliter under pandemien

Regjeringen har besluttet å gjennomføre en femte tilskuddsrunde. Målet med ordningen er å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedriftene.

Formannskapet i Eidsvoll vedtok 30. desember kriteriene for tildeling i kommunen.

Eidsvoll kommune skal fordele 1,14 millioner til bedrifter som sliter økonomisk under restriksjonene knyttet til pandemien. Pengene kommer fra staten.

Formannskapet i Eidsvoll holdt ekstraordinært møte 30. desember 2021. Der behandlet de kriteriene for tideling av midler. Det kreves blant annet at:

  • firmaet må være etablert før 1. januar 2021, ikke konkurs, eller under avvikling.
  • firmaets organisasjonsnummer må være registrert i Eidsvoll kommune.
  • firmaet må kunne vise til omsetningstap på grunn av nye statlige føringer eller koronarestriksjoner.

Kommunedirektøren får fullmakt til å tildele midlene. Minimum beløp settes til 20.000 kroner og maksimum til 200.000 kroner.

For fullstendige kriterier og informasjon om søknadsskjema, se Eidsvoll kommune sine sider (ekstern lenke). Søknadsfrist er 14. januar 2022.

Flere artikler fra ieidsvoll