Ekstraordinært møte i formannskapet: Oppstart i skoler og barnehager etter nyttår

Kommunedirektørens innstilling: Oppstart i skoler og barnehager gjennomføres på gult nivå, i tråd med nasjonale retningslinjer. Omfattende testing ikke mulig grunnet lav beholdning av hjemmetester.

Torsdag 30. desember møtes formannskapet i Eidsvoll til ekstraordinært møte.

Møtet vises på Eidsvolls kommune-TV (ekstern lenke).

To saker skal behandles: Oppstart skole og barnehage etter nyttår og tildeling av koronamidler til næringslivet i kommunen.

Kommunedirektørens innstilling: Eidsvoll kommune fordeler inntil 1,14 mill. til lokalt næringsliv på følgende måte:
a. Bedrifter som er særlig rammet av nye smitteverntiltak prioriteres
b. Bedrifter med serveringsbevilgning prioriteres
c. Bedrifter med mer enn to ansatte prioriteres
d. Tilskuddet utbetales til bedrifter som fyller kriteriene etter en skjønnsmessig
vurdering med minimum kr 20.000 og maksimum kr 50.000.

Oppstart i skoler og barnehager etter nyttår

Det er de siste to måneder avdekket ca. 1200 tilfeller av covid i Eidsvoll, smittetrykket har vært vedvarende høyt og medført en stor arbeidsmengde knyttet til smittesporing og testing, heter det i saksdokumentet.

Færre tilfeller enn fryktet inn mot jul

Fra 14. -20. desember ble det gjennomført regelmessig testing av barn i skoler og barnehager. Testingen avdekket færre tilfeller enn fryktet og situasjonen inn mot jul innebar brukbar oversikt over smittesituasjonen.

Det har vært en fallende tendens på antall smittede og en fallende andel barn blant de smittede de siste 2 uker. I uke 51 ble det avdekket 144 smittede hvorav 47 var under 20 år gamle.

Gjeldende nasjonale føringer tilsier at skoler og barnehager skal holdes åpne på gult nivå.

Nye nasjonale føringer som trer i kraft 1. januar 2022 medfører unntak fra karantene for ansatte i skoler og barnehager når de er «øvrige nærkontakter». Dette innebærer en mer forutsigbar bemanningssituasjon om smittede barn eller ansatte har vært til stede i skole eller barnehage.

Barna har allerede unntak fra karantene når de ikke er husstandsmedlemmer til en smittet.

FHI anbefaler testing av alle barn og ansatte i grunnskolene innen 24 timer før skolestart. Ved barnehagene anbefales kun test av alle ansatte innen 24 timer før oppstart etter nyttår.

På grunn av forslag om redusert åpningstid settes formannskapet som kommunestyre i møtet.

Anbefaler oppstart

Administrasjonen anbefaler oppstart med ordinær drift på gult nivå ved skoler og SFO fra mandag 3.1. i tråd med nasjonale føringer.

Alle elevene får med to hurtigtester hjem hvorav én test gjennomføres mandag ettermiddag og den andre testen gjennomføres mandag morgen den 10.1.

Ikke mulig med regelmessig testing

Elever med symptomer skal etter gjeldende retningslinjer ikke møte på skolen mandag, men bli hjemme og testes.

Regelmessig testing utover dette er ikke mulig med den lagerbeholdningen av hurtigtester som kommunen har pr. nå.

Tiltak i barnehager


Administrasjonen anbefaler oppstart med ordinær drift på gult nivå ved barnehagene. Det anbefales at alle ansatte gjennomfører hurtigtest på morgenen før første arbeidsdag.

FHI anbefaler tilbakeholdenhet med testing av barnehagebarn. Barna har liten evne til å samarbeide om frivillig testing og bruk av tvang kan påvirke senere nødvendige helseundersøkelser negativt.
De fleste små barn er lite smitteførende med få eller ingen symptomer.

Alternativer

For skole: Digital hjemmeundervisning. Det er drøftet digital hjemmeundervisning i to dager ved skolestart for å legge til rette for gjennomføring av test hos elevene før fysisk skoleoppmøte. Det er konferert med FHI som mener at dette ikke er et forholdsmessig tiltak.


For barnehage: Innføring av rødt nivå. Rødt nivå i barnehager innebærer organisering med mindre kohorter.

Konklusjon

Oppstart på gult nivå med fysisk tilstedeværelse i skolen og kohorter i barnehager vurderes å være smittevernfaglig forsvarlig ut fra nåværende situasjon i Eidsvoll. Dette innebærer at man ikke gjennomfører tiltak utover gjeldende nasjonale føringer.

Regjeringens avgjørelse om å frita ansatte i skoler og barnehage for karantene i arbeidstiden fra 1. januar 2022 reduserer faren for akutt bemanningssvikt ved smitte i skoler og barnehager.

Flere artikler fra ieidsvoll