3. desember: Nye tiltak i Eidsvoll for å begrense spredning av omikron

Nye korona-tiltak trer i kraft ved midnatt natt til fredag 3. desember 2021. Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

Regjeringen innfører tiltak for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Tiltakene gjelder flere kommuner i Viken og Innlandet og hele Oslo.

– Målet vårt er å beholde kontrollen på pandemien, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Vi må beskytte kapasiteten i helsetjenesten i kommuner som nå kan være berørt av smitteutbrudd med omikron-varianten. Det er viktig at vi raskt begrenser kontakt og mobilitet i disse områdene. Samtidig ønsker vi ikke å innføre unødige begrensninger i folks liv. Men regjeringen vil komme med strengere tiltak hvis det blir nødvendig, sier statsministeren.

Med de regionale tiltakene vil vi forsinke spredningen av omikron-varianten i Norge inntil flere eldre har blitt vaksinert og inntil vi har fått mer kunnskap.

Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister

Endringer i Covid-19-forskriften gjelder også i Eidsvoll kommune. Følgende regionale tiltak innføres:

Påbud om munnbind i enkelte situasjoner

 • Påbud om munnbind: Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi.
 • Unntak fra plikten: Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 • Anbefaling om munnbind: Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.
 • Unntak fra plikten: Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.

Påbud om hjemmekontor

 • Jobbe hjemmefra: Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken.

Arrangementer og serveringssteder

 • Private arrangementer: Antallsbegrensninger innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt til registrering for smittesporing: Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering: Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om sitteplasser: Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
 • Antallsbegrensning: Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200).

Du kan lese detaljer rundt  de regionale titakene her.

Teksten i Lovdata: Forskrift om endring i covid-19-forskriften og utvidelse til nye kommuner

Helseministeren: – Vi trenger mer kunnskap

Det er bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikron-varianten i forbindelse med et julebord.

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet knyttet til arrangementet både viser at omikron har stort spredningspotensial, og at det er mulig at vaksineeffekten kan være lav når det gjelder smittespredning.

Det er så langt ikke konkludert med om omikron-varianten fører til mer alvorlig sykdom. Vaksinene gir trolig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men graden av beskyttelse er usikker.

– Vi trenger mer kunnskap, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Nye restriksjoner innføres i Eidsvoll kommune, og flere kommuner på Østlandet. Det betyr påbud om munnbind i enkelte situasjoner, mer hjemmekontor og økt fokus på registrering og smittesporing.

Disse kommunene omfattes av de nye tiltakene:

Følgende kommuner omfattes av forskriften om regionale tiltak (nye kommuner lagt til torsdag kveld i kursiv):

 • Asker
 • Aurskog-Høland
 • Bærum
 • Eidskog
 • Eidsvoll
 • Enebakk
 • Frogn
 • Gjerdrum
 • Grue
 • Halden
 • Hole
 • Hurdal
 • Indre Østfold
 • Jevnaker
 • Kongsberg
 • Kongsvinger
 • Lillestrøm
 • Lunner
 • Lørenskog
 • Marker
 • Moss
 • Nannestad
 • Nes
 • Nesodden
 • Nittedal
 • Nord-Odal
 • Nordre Follo
 • Oslo
 • Rakkestad
 • Rælingen
 • Råde
 • Sarpsborg
 • Skiptvet
 • Sør-Odal
 • Ullensaker
 • Vestby
 • Våler
 • Øvre Eiker
 • Ås

02.12.2021 kl. 22:45: Kommunelisten er oppdatert med flere nye kommuner. Kommunene som er lagt til står i kursiv.

Flere artikler fra ieidsvoll