Anleggsvei ved Eidsvoll prestegård

Ved Eidsvoll kirke ligger Eidsvoll prestegård.

Gården har lenge ligget på kanten av byggegropen for den nye jernbanetunnelen sørover fra Eidsvoll stasjon. Byggegropen er nå fylt igjen, og anleggsveien (i forgrunnen på bildet) er flyttet noen meter sørover.

Prestegården i Eidsvoll var en av de største gårdene i Eidsvoll på 1800-tallet. Familien Wergeland bodde på gården fra 1817 til 1848 og Eilert Sundt fra 1869 til 1875.

Gården fungerer som pilegrimsherberge, men er for tiden stengt grunnet koronapandemien.

Flere artikler fra ieidsvoll