Eidsvoll tilbake i Akershus: 14. juni vedtok Stortinget at Viken deles opp

Stortinget har vedtatt å dele opp flyket Viken. De tre fylkene Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettes fra 1. januar 2024.

– Det er godt å få den endelige avklaringen, sier fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding.

– Jeg er glad for at endelig vedtak nå er fattet. Oppløsningsarbeidet har god framdrift, og vi er allerede i gang med bygge tre nye sterke fylkeskommuner, sier Jacobsen.

Det betyr at Eidsvoll igjen blir en del av Akershus.

Regionreformen

Akershus ble slått sammen med Buskerud og Østfold i 2020 og ble da en del av Viken fylke. Sammenslåingen var del av en regionreform som ble vedtatt av Stortinget i 2017.

Akershus har i perioden etter sammenslåingen vært valgdistrikt ved stortingsvalg.

Forventer å få dekket kostnadene

Fylkesrådslederen varsler at de sender en søknad om å få dekket kostnadene med oppløsningen til høsten.

– Vi forventer at regjeringen også leverer på dette som lovet, sier hun.

Fakta: Viken

 • Viken har 1.252.384 innbyggere, 23 prosent av landets befolkning (pr. 01.01.2021)
 • Viken hadde i 2020 en befolkningsvekst på 11.219 personer.
 • Viken har 51 kommuner.
 • I folketall er Flå kommune den minste med litt over 1.000 innbyggere, og Bærum den største med snart 130.000 innbyggere.
  Kilde: Viken fylkeskommune

Fakta: Akershus

 • Før sammenslåingen til Viken besto Akershus av 22 kommuner, med totalt 624.000 innbygger (2019).
 • Store deler av Akershus fylke er jordbruksområder.
 • Syv av Akershus’ tidligere kommuner lå ved Oslofjorden.
 • Akershus fylke strakk seg fra Mossesundet i sør til Skreikampen ved Mjøsa i nord (Feiring i Eidsvoll), og fra åsene øst for Lierdalen i vest til svenskegrensen i øst.
  Kilde: Store norske leksikon

Viken deles opp, og fylkeskommunene Akershus, Buskerud og Østfold gjenopprettes. Kilde: Viken fylkeskommune

Flere artikler fra ieidsvoll