Tester vannprøve fra Hurdalssjøen: Mulig funn av giftige alger

Det er observert en mulig forekomst av cyanobakterier eller blågrønnalger ved Langton i Hurdalssjøen. Ved høy konsentrasjon kan algene utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr.

Det er tatt prøve for analyse, melder Miljørettet helsevern – Øvre Romerike i en pressemelding om vannkvaliteteten testet i uke 28.

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i. Det er tidligere tatt prøver i uke 24, med gode resultater og i uke 26 – med litt økte verdier.

Vannprøvene testes for E.coli og intestinale enterokokker.

Resultatene viser verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene, dvs. at badevannskvaliteten i hovedsak er god.

Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

Testes for giftige blågrønnalger

I tillegg ønsker Miljørettet helsevern observasjoner om blågrønnalger: Blågrønnalger eller cyanobakterier fremstår som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet.

Det er en slik observasjon som nå er gjort ved Langton i Hurdalssjøen. Prøvene er sendt til analyse.

Enkelte arter cyanobakterier kan produsere giftstoffer (toksiner) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr. Det skal en høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

Hurdalssjøen
Hurdalssjøen er et populært vann for bading og rekreasjon.

Betryggende badevannsprøver

Prøvene ble tatt den 11. og 12. juli 2022. Resultatene viser at badevannskvaliteten i hovedsak er god. Badevannstemperaturen på badeplassene varierer de fra 15 til 20 grader.

Badeplassene framstår som rene og ryddige, melder Miljørettet helsevern – Øvre Romerike.

Kvalitet og temperatur i badevann i Eidsvoll

Målingene er gjort 11. og 12. juli. Grenseverdiene for E.coli er 1000/100ml og 400/100ml for int. enterokokker.

 • Andelva ved E6 20 grader: Escherichia coli 6/100ml 1000. Int. enterokokker 4/100ml 400
 • Fløyta, Gullverket 20 grader: Escherichia coli 7/100ml 1000, Int. enterokokker 3/100ml 400
 • Nordfløyta, Langset/Minnesund 18 grader: Escherichia coli 6/100ml 1000. Int. enterokokker 4/100ml 400
 • Nedre Holsjøen, Gullverket 20 grader: Escherichia coli 1/100ml 1000. Int. enterokokker 1/100ml 400
 • Rødvika/Prestsand, Hurdalssjøen 16 grader: Escherichia coli 9/100ml 1000. Int. enterokokker 5/100ml 400
 • Stensbydammen, 15 grader: Escherichia coli 70/100ml 1000. Int. enterokokker 370/100ml 400
 • Støjordet/Ørbekkstranda, Mjøsa 15 grader: Escherichia coli 1/100ml 1000. Int. enterokokker 2/100ml 400
 • Årnes, Mjøsa i Feiring 15 grader: Escherichia coli 1/100ml 1000. Int. enterokokker 5/100ml 400

Fakta: Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

 • Miljørettet helsevern – Øvre Romerike: en interkommunal enhet og ivaretar oppgavene for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. Består av to rådgivere og seks kommuneleger.
 • Oppgaver innen miljørettet helsevern er:
  – Rådgivning: Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.
  – Tilsyn: Føre tilsyn, blant annet med skoler og barnehager, tatoveringsvirksomheter, badeanlegg og solarier.
  – Klagesaksbehandling: Håndterer klager knyttet til for eksempel støy, lukt og støv.
  – Deltakelse i plansaker: Jobber forebyggende med fokus på helse gjennom deltakelse og uttalelser i plansaker.

Fakta: E. coli infeksjon

 • E. coli (Escherichia coli): fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.
 • Nyttig: Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.
 • Sykdomsfremkallende: over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som kan føre til diarésykdom.
  Kilde: NHI

Fakta: Intestinale enterokokker

 • Intestinale enterokokker: forekommer i lavere antall enn E. coli i avføring hos mennesker, men ofte i høye konsentrasjoner i avføring fra husdyr, spesielt drøvtyggere.
 • Overlever: Bakterien vokser ikke i vann, men overlever lenger i vann enn E. coli. Etter et utslipp av avføring, vil man derfor kunne finne igjen bakterien i vannet lenge etter at E. coli er inaktivert («død»).
  Kilde: FHI

Flere artikler fra ieidsvoll