Feiring: Tryggere for gående og syklende

Viken fylkeskommune planlegger 850 meter ny gang- og sykkelvei langs fylkesvei 33, fra Feiring sentrum til Feiring skole.

Forslaget til detaljreguleringsplan ligger ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 17. november 2021 til 7. januar 2022, melder fylkeskommunen.

Se høringsdokumentene og hvordan du kan gi høringssvar.

Eksisterende gang- og sykkelvei i Feiring sentrum skal samtidig oppgraderes med murer, beplantning, trerekker og belysning.


Flere artikler fra ieidsvoll