Kan ikke forsterkes: Sletta bru i Eidsvoll må skiftes ut

Det er nå klart at Sletta bru over E6 rett ved Eidsvolltunnelen ikke kan forsterkes. Brua må skiftes ut.

Målet er å komme i gang med bygging etter sommerferien.

– Når prosjekteringen er godkjent kan oppdraget med å bygge ny bru lyses ut på anbud, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen i en pressemelding.

Sletta bru ligger på Spetalsvegen innenfor Eidsvoll bygdetun.

Stengt etter brukollapsen på Tretten

Flere fagverksbruene i tre er fortsatt stengt eller har redusert belastning etter at Tretten bru kollapset. Statens vegvesen jobber nå med å finne løsninger for disse.

– Vi har vært åpne om det har vært krevende å finne løsninger for Sletta bru. Det har vært håp om at brua kunne forsterkes og gjenåpnes med noe redusert bæreevne, sier seksjonssjef Eiterjord.

Sletta bru har vært klassifisert for 10 tonn aksellast og en totalvekt på inntil 60 tonn.

Næringstransportens behov gjør at den må tåle den lasten som overgangsbrua opprinnelig var dimensjonert for. Det er derfor ikke lengre noe alternativ å gjenåpne brua med lavere bruksklasse.

Seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen
Sletta bru ligger på Spetalsvegen innenfor Eidsvoll bygdetun. Etter dialog mellom Statens veivesen, kommunen og nærmiljøet er det klart at det ikke er aktuelt å legge om lokalvegen. Dermed må Sletta bru byttes ut.

Planlegges, bygges og godkjennes

Arbeidet med prosjektering av en helt ny bru starter nå opp. Når brua er ferdig prosjektert skal den til godkjenning i Vegdirektoratet.

– Vi beklager ulempene dette medfører for de som bruker brua, men kan forsikre om at prosessen for å få på plass ny bru har topp prioritet, understreker Eiterjord.

Statens vegvesen jobber videre med løsninger for de øvrige bruene som etaten har vedlikeholdsansvar for som fortsatt er stengt eller som har midlertidig nedsatt lastkvalifisering.

Status for bruene i Eidsvoll

  • Skogsvegbrua Fjell-Leet (Eidsvoll) har sannsynligvis permanent redusert bæreevne.
  • Skogsvegbrua Statsrådvegen (Eidsvoll) må enten skiftes ut eller erstattes med omlegging av lokalveg og annen hovedvegkryssing i nærområdet.
  • Skogsvegbrua Blakkesrud vil bli forsterket eller gjenåpnet med redusert bæreevne. Eventuelt erstattes.

I tillegg er disse bruene berørt:

  • E16 Tveit bru (Vang i Valdres), Rv. 22 Moumbekken bru (Fredrikstad), Skogsvegbrua Majorplassen (Kongsberg) og den private Skytebanen bru (Grane i Nordland fylke) er gjenåpnet for ordinær trafikk.
  • E16 Norsenga (Kongsvinger) har blitt gjenåpnet med redusert belastning. En spesiell utfordring for denne er togtrafikken som går under brua.
  • Skogsvegbrua Skubbersenga (Eidskog) må skiftes ut med en annen brutype. Arbeidet med prosjektering har startet.

Sundbyvegen i Eidsvoll

Fylkesvegbruene på Flisa i Åsnes) og Evenstad i Stor-Elvdal håndteres ikke av Statens veivesen. Disse har Innlandet fylkeskommune ansvaret for.

Sundbyvegen i Eidsvoll og Bliksland i Indre Østfold håndteres Viken fylkeskommune. 

Flere artikler fra ieidsvoll