Sletta bru stengt: Flere bruer må forsterkes før gjenåpning

Sletta bru over E6 ved Bygdetunet i Eidsvoll vil være stengt i ubestemt tid.

Trebruene Bliksland (Indre Østfold), Skubbergsenga (Eidskog) og Sletta (Eidsvoll) vil ikke bli åpnet for allmenn ferdsel før det er gjennomført ulike forsterkningstiltak.

Dette er konklusjonen etter gjennomgangen av ytterligere fagverksbruer i tre som ble stengt etter at Tretten bru falt ned i august, melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Sundbyveien bru i Eidsvoll har også gjennomgått en spesialinspeksjon. Inspeksjonen viser at brua må forsterkes.

Disse tre bruene har ikke den bæreevnen som er forutsatt.

Gunnar Eiterjord, Statens vegvesen

14 bruer ble stengt

Vegvesenet leder på vegne av de ulike vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av de 14 bruene som ble stengt 16. august etter at Tretten bru falt ned 15. august. 

De respektive vegeierne av bruene har ansvaret for arbeidet videre. 

– Ulike forsterkningstiltak må gjøres før de kan gjenåpnes, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

– Det er forskjeller i hvilke tiltak som må gjøres for den enkelte bru. Hvor lang tid dette vil ta er ikke klart nå, sier Eiterjord.

Vegvesent bistår Eidsvoll kommune

Eidsvoll kommune er kjent med konklusjonen knyttet til Sletta bru og stiller seg bak Statens vegvesens vurdering, heter det i pressemeldingen.

 • Sletta bru er en overgangsbru i tilknytning til skogsvei, og ligger over E6 rett ved Eidsvolltunnelen i Eidsvoll kommune. Den ble bygget i 2011. Eidsvoll kommune er brueier, men Statens vegvesen har bistått med drift og vedlikehold.

Vegvesenet bistår Eidsvoll kommune med Sletta bru siden dette er en overgangsbru til E6.

Sletta bru går over E6 på Spetalsvegen innenfor Eidsvoll bygdetun. Sletta bru er en av flere som ble stengt etter at Tretten bru falt ned i august.

Status for de stengte bruene 

Disse bruene er gjennomgått så langt: 
 • Fredrikstad: Moumbekken bru på rv. 22 er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. 
 • Valdres: Tveit bru på E16 i Vang er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk. 
 • Kongsvinger: Norsenga bru på E16 er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. 
 • Stor-Elvdal: Evenstad bru på fv. 2188 er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning. 
 • Kongsvinger: Flisa bru på fv. 206 må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak. 
 • Eidsvoll: Sundbyveien bru på fv. 1590 i Eidsvoll og Sletta bru på kommunal veg i Eidsvoll må holdes stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak. 
 • Indre Østfold: Bliksland bru på fv. 1008 må holdes stengt. Brua ble ført opp i 2017. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak. 
 • Eidsvkog: Skubbersenga bru (overgangsbru E6) må holdes stengt. Brua ble bygget i 1997. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak. 

 Vi har i denne prosessen prioritert bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten.

Gunnar Eiterjord, Statens vegvesen
For disse bruene er det ikke konkludert og arbeid med vurderinger og beregninger pågår:
 • Eidsvoll: Statsrådveien bru, Fjell-Leet bru og Blakkesrud bru er alle på skogsveier i Eidsvoll.  
 • Kongsberg: Majorplassen bru er på skogsvei. 
 • Grane: Skytebanen bru over E6 er på privat vei. 

Statens vegvesen har vedlikeholdsansvaret for alle fem bruene. 

Flere fagverksbruer i tre er midlertidig stengt. Her gir Statens vegvesen informasjon om hvor du kan kjøre.

Flere artikler fra ieidsvoll