Sundbyveien bru fortsatt stengt. Må forsterkes før den gjenåpnes.

Sundbyveien bru har gjennomgått en spesialinspeksjon. Inspeksjonen viser at brua må forsterkes.

14 bruer ble i august stengt etter at Tretten bru falt ned. Flere kjøretøy var ute på brua da den falt ned. Ingen omkom.

Statens vegvesen leder på vegne av alle vegeierne prosessen med inspeksjoner, beregninger og vurderinger av bruene. Vurderinger og tiltak som følge av dette er det de respektive vegeierne av bruene som har ansvar for, melder Statens vegvesen i en pressmelding.

Statens vegvesen er vedlikeholdsansvarlig på ti bruer, Innlandet fylkeskommune har ansvaret for to bruer og Viken fylkeskommune to bruer.

Konklusjonen for Sundbyveien bru er at det må gjøres forsterkningstiltak før den gjenåpnes. Tidshorisonten for dette er ennå ikke avklart.

Gunnar Eierjord, Statens vegvesen

Stengt på ubestemt tid

– Sundbyveien har gjennomgått spesialinspeksjon, analyser av inspeksjonsresultatene og kontrollberegninger med tredjepartskontroll på lik linje med de andre bruene som ble stengt etter at Tretten bru falt ned, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Sundbyvegen bru vil derfor være stengt på ubestemt tid.

– Vi beklager de ulempene dette medfører, men sikkerheten må komme først, sier Eiterjord i pressemeldingen.

Sundbyveien bru er en fylkesveibru, med Viken fylkeskommune som vegeier. Den ble ført opp i 2010, og er en fagverksbru med mellomliggende tverrspent limtredekke. Lengde er på 61,4 meter, hvor det lengste spennet er på 42 meter.

– Viken fylkeskommune støtter vurderingen, og tar som vegeier nå ansvar for prosessen videre og eventuelle tiltak for at brua kan gjenåpnes for ordinær trafikk, sier Elisabeth Bechmann, som er avdelingssjef i rådsområde Samferdsel i utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Anbefalt omkjøring er via fylkesveg 176 Sessvollveien og fylkesveg 120 Hurdalsveg.

Status for de stengte bruene

 • Moumbekken bru på rv. 22 i Fredrikstad og Tveit bru på E16 i Vang i Valdres er klarert og gjenåpnet for ordinær trafikk.
 • Norsenga bru på E16 i Kongsvinger og Evenstad bru på fv. 2188 i Stor-Elvdal er delvis klarert og åpnet med redusert trafikkbelastning.
 • Flisa bru på fv. 206 i Kongsvinger er stengt. Her må det gjennomføres forsterkningstiltak før brua kan åpnes igjen.
 • Sletta bru på kommunal veg i Eidsvoll er stengt. Stengingen opprettholdes for å vurdere tiltak og alternative løsninger.

Vurderingene for de gjenstående bruene pågår for fullt.

Bruer som har lang omkjøringsveg eller bruer som har omkjøring som er krevende knyttet til trafikksikkerheten blir prioritert.

Gunnar Eierjord, Statens vegvesen

Bruene hvor det ikke er konkludert og arbeid med vurderinger og beregninger fortsatt pågår:

 • Indre Østfold:
  Fylkesveg 1008 Bliksland bru
 • Eidsvoll:
  Skogsveg: Statsrådveien bru
  Skogsveg: Fjell-Leet bru
  Skogsveg Blakkesrud bru
 • Eidskog:
  Skogsveg, Skubbergsenga bru (overgangsbru over rv. 2)
 • Kongsberg:
  Skogsveg, Majorplassen bru
 • Grane:
  Privat veg. Skytebanen bru (over E6)
Sundbyveien bru over E6 er en av fem bruer som nå er stengt i Eidsvoll. Totalt er 14 fagverksbruer i tre stengt. Åtte ligger i Viken fylke, fem i Innlandet fylke og én i Nordland fylke.

Slik jobbes det med å kontrollere bruene

Alle tilgjengelige ressurser er satt inn i arbeidet med de gjenstående bruene. Det er også jobbet gjennom helgene som er gått siden stengingen av bruene. Ingen bruer gjenåpnes før de er vurdert som trygge, melder Statens vegvesen.

Hver enkelt bru er grundig gjennomgått for å se om de hadde synlige skader eller andre svakheter. Prosjektering og tekniske beregninger blir kontrollberegnet på nytt.

Noen av de stengte bruene er så gamle at de er godkjent etter «gammelt» regelverk. De kontrollberegnes derfor nå etter nytt regelverk. Dette er et svært omfattende og krevende arbeid, melder Statens vegvesen. Det blir i dette arbeidet benyttet ekspertise både internt i Statens vegvesen og de mest kompetente eksterne rådgivermiljøene.

Når rapporten foreligger vedtar Vegdirektoratet ved Myndighet og regelverk lastklassifisering.

Ettersom arbeidet er svært omfattende og krevende, er det ikke mulig å gi en eksakt framdriftsplan for arbeidet med de gjenstående bruene. Når konklusjon for den enkelte bru er klar, så er det vegeier som kjører og informerer om prosessen videre. 

Flere fagverksbruer i tre er midlertidig stengt. Her gir Statens vegvesen informasjon om hvor du kan kjøre.

Stengt: Tre bruer i Eidsvoll er fortsatt stengt etter brukollapsen på Tretten. Dette er Blakkesrud bru over E6, brua langs skogsbilvegen er fortsatt stengt.

Flere artikler fra ieidsvoll