Brukollaps på Tretten: Stenger flere bruer av samme type, fem av dem i Eidsvoll

Statens vegvesen har stengt 14 fagverksbruer i tre, i påvente av at årsaken til brukollapsen på fylkesvei 254 på Tretten blir klar. Fem slike bruer ligger i Eidsvoll kommune.

– Et døgn etter at Tretten bru på fylkesvei 254 kollapset, er årsaksforholdet fortsatt uavklart. Etter å ha vurdert situasjonen i dag, har vi kommet til at vi må stenge 14 tilsvarende fagverksbruer inntil til vi vet mer om årsaken, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Bruene er midlertidig stengt. Bruene er åpne for gående, syklende og utrykningskjøretøy.

Ministeren: Skal være trygt

– Jeg synes det virker fornuftig at Statens vegvesen nå følger føre var-prinsippet og stenger de tilsvarende bruene, fram til de vet mer om årsaken til kollapsen, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

– Det viktigste nå er å ta vare på sikkerheten. Det skal være trygt å ferdes på norske veier.

Det vil bli en ekstern gransking av bru-kollapsen på Tretten. Foto: Per Kollstad / Statens vegvesen pressemelding

Fem bruer i Eidsvoll kommune

De totalt 14 fagverksbruene ligger i Viken fylke (8), Innlandet fylke (5) og Nordland fylke (1).

Fem bruer ligger i Eidsvoll kommune:

  • Statsrådvegen bru 2011, vedlikeholdsansvarlig: Statens vegvesen
  • Sundbyvegen bru 2011, vedlikeholdsansvarlig: Viken fylkeskommune
  • Fjell-Leet bru 2011, vedlikeholdsansvarlig: Statens vegvesen
  • Blakkesrud bru 2011, vedlikeholdsansvarlig: Statens vegvesen
  • Sletta bru 2011, vedlikeholdsansvarlig: Statens vegvesen

Stengningene vil få trafikale konsekvenser i de aktuelle områdene.

– Det beklager vi, men slik vi vurderer situasjonen nå, har vi ikke noe annet valg. Sikkerheten har førsteprioritet, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Beslutningen støttes av Innlandet og Viken fylkeskommuner.

Omkjøringer vil bli skiltet. Trafikantene bes følge med på trafikkinformasjon fra Statens vegvesen.

Vi håper å kunne åpne bruene igjen så raskt som mulig, men det vil blant annet avhenge av når vi vet mer om årsaken til brukollapsen på Tretten.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland

Etterforskes av politiet

En fagverksbru består av et system av tre- eller stålstaver som koples sammen til et fagverk som bærer brudekket.

Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune har bedt Sintef om å granske brukollapsen på Tretten. Hendelsen skal også etterforskes av politiet.

Sintef skal granske Tretten bru-kollapsen. Foto: Erik Larstuen / Statens vegvesen pressemelding

Fakta: Trafikkinformasjon fra Statens vegvesen

• Vegvesen.no/trafikk
• Tlf. 175
• Vegtrafikksentralen sør på Twitter
• Vegtrafikksentralen øst på Twitter

Flere artikler fra ieidsvoll