Fokus på trafikk: Rygg inn – kjør ut

Ulykker kan skje parkeringsplasser. Denne måneden fokuserer Eidsvoll på parkering: rygg inn – kjør ut.

Eidsvoll kommune er godkjent som «trafikksikker kommune».

Selv om farten er lav, skjer det ofte ulykker på en parkeringsplass. For å unngå å bulke eller i verste fall, kjøre på noen, er det faktisk lurt å rygge inn i parkeringslommen og parkere med «nesa» ut, melder Eidsvoll kommune.

Månedens Trygg Trafikk-tema er rygg inn – kjør ut.

Mindre oversikt øker faren for uhell

Det kan værte enkelt å parkere med fronten inn. Men å parkere slik kan medføre ulempe når du skal forlate plassen: Du har dårligere oversikt over omgivelsene når du rygger ut sammenlignet med når du rygger inn.

  • Du har bedre oversikt over parkeringsplassen når du kommer kjørende inn. Derfor er det smartere å rygge inn i en parkeringslomme når du kommer, enn når du forlater parkeringsplassen.
  • Parkeringsplassen kan være oversiktlig og ha god plass når du parkerer, men kan fort bli full og uoversiktlig når du skal kjøre ut.
  • Andre har bedre oversikt over deg. Det er lettere å bli oppmerksom på en bil som er i ferd med å rygge inn i en parkeringslomme enn når den er i ferd med å rygge ut. Da vil det være enklere for gående og andre kjørende å ta hensyn.

Kriterier: Trafikksikker kommune

  • Kriteriene for å bli godkjent som Trafikksikker kommune stiller krav til dokumentasjon fra de ulike etatene. Skolene, barnehagene og kommuneoverlegen skal være involvert.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og rådmann. Delansvar kan ligge hos den enkelte etatsleder.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
    Kilde: Trygg Trafikk

Å bli godkjent trafikksikker kommune betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Trygg Trafikk

Flere artikler fra ieidsvoll