Forsvaret: Nye funn av store mengder ammunisjon i Mjøsa

Det er blitt dumpet ammunisjon i Mjøsa fra 1940 til 1970. Nå har Forsvaret påvist større mengder ammunisjon enn tidligere antatt.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og til Totenvika. Det har vært dumpet ammunisjon fra Raufoss fabrikker og Forsvaret i Mjøsa i flere tiår. Et område av bunnen er dekket av rundt 1000 Sidewinder-missiler, melder FFI i en pressemelding.

Mjøsa er drikkevann for fem kommuner og det er 11 drikkevannsuttak i Mjøsa. FFI har undersøkt fire dumpeområder i Mjøsa, fra Gjøvik og ned til Totenvika.

Mye mer enn antatt

– Det er blitt sagt at det er dumpet et sted mellom 100 til 200 tonn totalt, hovedsakelig ammunisjon til håndvåpen, sier sjefsforsker Arnt Johnsen ved FFI. – Samtidig har vi opplysninger som tilsier at det kanskje kan være ti til tjue ganger så mye.

Forskerne ved FFI tror ammunisjonsdumpingen i Mjøsa kan ha en størrelse på flere tusen tonn.

– Funnene våre bygger opp under at mengden er langt over det som er blitt sagt, sier Johnsen.

Vi har kilder som forteller at det kunne bli dumpet 30 tonn på en dag. Denne trafikken foregikk over mange år.

Sjefsforsker Arnt Johnsen, FFI

Tusen missiler på 300-400 meters dyp

I en årrekke prøveskjøt Raufoss fabrikker også luft-til-luft-missilet Sidewinder. Det ble skutt fra Fjellhaug, et stykke sør for Skreia på Toten. De tre meter lange rakettene landet i vannet fire til seks kilometer fra utskytingsrampen.

Rundt tusen slike sank ned på 300-400 meters dyp i et konsentrert område.

Her står de fremdeles tett i tett og godt synlige på bildene som FFIs undervannsfarkost Hugin tok under sitt tokt i fjor høst.

– Vi er rimelig trygge på at disse missilene utgjør liten miljørisiko. Det er trolig ikke sprengstoff i dem. I praksis er dette en stor samling tomme aluminiumsrør, sier forskerne, som la fram sine foreløpige funn under arrangementet Ocean Week på Gjøvik i begynnelsen av mai.

Haleroret til Sidewinder-missil. Rundt tusen slike finnes på bunnen i et avgrenset område i Mjøsa. Alle ble skutt ut fra land, sør for Skreia. Foto: NTNU/pressemelding

Egne båter for dumping

I Totenvika hadde ammunisjonsfabrikken egne båter for dumping. Ammunisjonen kan inneholde miljøskadelig kvikksølv, bly og kopper.

FFI-forskerne understreker likevel at disse stoffene vil lekke ut sakte i ferskvann, som følge av lav korrosjon. En har ikke funnet konkret dokumentasjon på type ammunisjon, mengde og dumpeplass.

Det viktigste blir nok ikke å få dette opp, men å overvåke situasjonen, sier Arnt Johnsen.

Sjefsforsker Arnt Johnsen, FFI

Drikkevann: Krav om kartlegging

Bakgrunnen for prosjektet er at Miljødirektoratet har gitt forsvarssektoren et pålegg om å kartlegge utbredelsen av dumpet ammunisjon i Mjøsa.

Mjøsa er drikkevann for fem kommuner og det er 11 drikkevannsuttak i Mjøsa. FFI legger fram en fullstendig rapport fra undersøkelsene sine i høst.

Ammunisjonskasse på bunnen av Mjøsa, fotografert med NTNUs undervannsdrone. Foto: NTNU/pressemelding

Flere artikler fra ieidsvoll