Har ikke nok selvtester, prioriterer gratis utdeling til enkelte grupper.

Utdeling av selvtester gjøres nå kun til prioriterte grupper.

Det er for tiden ikke tilstrekkelig tilgang til selvtester, melder Eidsvoll kommune. Helsedirektoratet har bedt kommunene dele ut tester etter en tydelig prioritering.

Personer i kritiske samfunnsfunksjoner prioriteres, det samme gjør barn og unge. Personer i områder uten høyt smittetrykk nedprioriteres.

Helsedirektoratets liste over hvilke grupper som bør prioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge):

  • Personer i kritiske samfunnsfunksjoner, eller som jobber i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende o.l., og som er i smittekarantene, og som har mulighet for fritak fra arbeidskarantene under forutsetning av daglig testing. For husstandsmedlemmer og tilsvarende nære gjelder dette kun fullvaksinerte.

Personer som har symptomer og som faller innunder følgende kriterier:

  • Barn og unge (7 til 18 år)
  • Ansatte i barneverninstitusjoner eller på institusjoner med psykisk utviklingshemmende og lignende
  • Ansatte i helse og omsorgtjenestene og i andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

  • Jevnlig testing av barn og unge, særlig i områder med vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten i enkelte situasjoner og i områder med vedvarende høyt smittetrykk.

Innreise

  • Innreisetesting da det per nå er et forskriftsfestet krav.

Kjøpe test selv

Det er mulig å bestille time for gratis PCR-test ved teststasjonen. Ved utbrudd i skoler og barnehager vil selvtester gis ut av personalet på det aktuelle stedet, opplyser Eidsvoll kommune.

Apotek og butikker enkelte steder har selvtest for salg. Helsedirektoratet presiserer at det i Norge kun er tillatt å selge selvtester som oppfyller kravene gitt i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Dette innebærer at testene skal være merket CE etterfulgt av et firesifret tall samt at merking og bruksanvisning skal være på norsk.

Oppfølging etter selvtesting

Personer med positiv selvtest anbefales å få denne bekreftet med PCR. Profesjonelt tatt antigentester trenger ikke bekreftes ved PCR. Unntak er importtilfellerm, melder Helsedirektoratet.

Formålet med en bekreftende PCR-prøve er å sikre at svaret er korrekt og sikre registrering i MSIS.

Grupper som nedprioriteres

Helsedirektoratets liste over hvilke grupper som bør nedprioriteres for selvtesting (i prioritert rekkefølge)

Annen screening etter smittevernfaglig vurdering

  • Jevnlig testing av barn og unge, i områder uten vedvarende høyt smittetrykk.
  • Jevnlig testing i helse- og omsorgstjenesten uten vedvarende høyt smittetrykk.

Ved symptomer

  • Alle med unntak av gruppene listet opp ovenfor (barn, ansatte i helse- og omsorgstjenesten og i kritiske samfunnsfunksjoner) kan nedprioriteres, og ta PCR/hurtigtest ved teststasjon. Dette bør være det siste som nedprioriteres.

Flere artikler fra ieidsvoll