I skyggen av en bru på en varm sommerdag

Andelva bru løfter E6-trafikken over Andelva ved Eidsvoll Verk.

Følger man Andelvstien kan man finne en skyggefull fiskeplass under brua på en varm sommerdag.

Andelva renner rolig fra utløpet av Hurdalssjøen og ender i Vorma rett sør for Sundet.

Flere artikler fra ieidsvoll