I dag: Bruene over Hundsebittet

Hundsebittet, Hunnsebettet eller Hunnsbettet. Det lå tidligere en jernbanestasjon her langs Hovedbanen, men den er nedlagt. Stoppestedet lå omtrent 1,5 kilometer sør for Eidsvoll stasjon.

Navnet Hunnsbettet er veldig vanlig mange steder i Norge. Det brukes om små jordområder som ligger innafor en gards naturlige tilhørighet, men eies av en annen.

Området i Eidsvoll har et areal på 10.035 m² og var eid av Båtshaug gard, men ligger på det som ellers er jord under garden Bårli. Opprinnelsen til navnet på disse stedene, og opphavet til eierskiftene som en gang må ha funnet sted, stammer trolig fra perioden mellom 1300 og 1600.
Kilde: Wikipedia

Flere artikler fra ieidsvoll