Industribygg i Bønsdalen: Ødelagt av brann

Den gamle Electrolux-fabrikken i Eidsvoll ble skadet i brann 13. februar 2021. Nærmere ett år senere er skadene godt synlige.

Røyken fra storbrannen lørdag 13. februar 2021 var synlig fra store deler av Østlandet. Brannvesenet jobbet med slokking og etterslokking lørdag og natt til søndag. Både roboter og drone ble tatt i bruk for å få bukt med brannen.

Det ble opprettet en sikkerhetssone på 300 meter rundt industribygget i Bønsdalsvegen. Årsaken var mye røyk fra brannen. I tillegg var det gass under trykk i bygget.

Lager og utleie

Fabrikkanlegget i Bønsdalen ligger langs Andelva 1,5-2 kilometer sørøst for Eidsvoll Verk.

I 2002 ble fabrikklokalene til Electrolux solgt til Candy Design AS. Candy Design selger blant annet Carl Larsson figurer, vikinger, troll og andre pyntegjenstander.

Enkelte lokaler på industritomten står tomme, andre er utleid. Candy Design AS er oppført med adresse i Oslo, ifølge proff.no.

Aksjeselskapet ble stiftet i 1995. Daglig leder er Ole-Hugo Askeland Jensen. Jensen er også styreleder og største aksjonær. Firmaet er registrert med engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk.

Historie: Tresliperiet i Bønsdalen

Det første tresliperiet i Bønsdalen ble anlagt i 1872 av Olai P.Wiig og hans adoptivsønner Hartvig og Carl Bache-Wiig.

Bønsdalen var et av de første tresliperiene som ble etablert i Norge. I den første tida ble det produsert papp ved anlegget.

I 1884 ble det i tillegg bygd cellulosefabrikk hvor det ble produsert sullfittcellulose. Den første bygningen på området var av tre og brant noen år etter. Denne ble bygd opp igjen, denne gangen i mur og jern.

Industribygget er totalskadet etter brannen i februar 2021.

Bøhnsdalen Mills Ltd: kunstsilkeproduksjon

Etter at finansmannen Chr. Christophersen og fabrikken i Bønsdalen gikk konkurs, overtok engelske kreditorer eierskapet ved århundreskiftet. Fabrikken ble drevet videre som Bøhnsdalen Mills Ltd. Bedriften spesialiserte seg på denne tida som en av de første i verden på spesialcellulose til kunstsilkeproduksjon.

1908 brant papirfabrikken og tresliperiet, og to år etter kjøpte Mathiesen-Eidsvold Værk selskapet. Fabrikken ble nå slått sammen med de fire andre tresliperiene Mathiesen eide langs Andelva.

Fabrikken ble drevet som treforedlingsvirksomhet fram til 1960-åra.

Da foregikk en omlegging til produksjon av trelast og trevare. Papirfabrikken ble nedlagt i 1965. Cellulosefabrikken ble drevet av A/S Follum Fabrikker i ca ti år etter dette, men ble nedlagt i 1976.

Stor arbeidsgiver i Eidsvoll

Bedriften Per Kure A/S Elektra-fabrikken (senere Electrolux) flyttet deler av sin produksjon til Bønsdalen i 1965 og overtok rollen som en stor og viktig arbeidsgiver i kommunen. Etter at Electrolux overtok Kures Elektra-fabrikk ekspanderte Eidsvoll-fabrikken til Norges største fabrikk for komfyrer, kjøleskap og frysebokser.

Gjennom 1990-årene gikk fabrikken for fullt, men med stadige påminnelser om en utrygg fremtid. Nye fabrikker med gode lønnsomhetstall dukket opp blant annet i Øst-Europa.

Brann: Skadene på taket av bygget er omfattende.

«Electrolux’ norske fabrikk er ett av konsernets minste og har høyere kostnader enn mange av de andre fabrikkene i Electrolux. Det er svært vanskelig å opprettholde små produksjonsenheter i land med høyt kostnadsnivå». Dette sa toppsjef Hans Linnarson i svenske Electrolux i en pressemelding i desember 2001 (kilde: industrimuseum.no).

I løpet av 2002 ble fabrikken avviklet.

De fleste maskinene ble demontert og sendt til andre fabrikker i konsernet, eller solgt. Mye utstyr og inventar ble solgt til inntekt for det lokale idrettslaget.

Til slutt ble hele den 15.000 kvadratmeter store fabrikken solgt kontant til Oslo-firmaet Candy Design.

Kilder: Industrimuseum.no og Kulturminner og kulturmiljøer i Eidsvoll.

Flere artikler fra ieidsvoll