Kantslått: Skal styrke trafikksikkerheten

Sommeren blir veikantene klippet. Bedre trafikksikkerhet er et av argumentene.

Det er Statens vegvesens driftsentreprenører som foretar kantslått langs riksveiene.

– Med kantslått passer vi blant annet på at veikantene ikke blir overgrodde og hindrer sikten, skriver Statens vegvesen.

– De fleste veikantene klippes to ganger i sesongen: første gang i mai og juni og andre gang i august og september.

Flere artikler fra ieidsvoll