Kommunen trenger flere til smittesporing, testing og hjemmebaserte tjenester

– Pandemien har vart i snart to år. Dette er krevende for kommunen og for våre ansatte som står på for å holde hjulene i gang, skriver Eidsvoll kommune på sine nettsider.

Kommunen ønsker å komme i kontakt med personer som har helsefaglig bakgrunn eller erfraingerfaring, som kan bidra og utgjøre en «ressursbank». Studenter oppfordres spesielt til å ta kontakt.

– Vi har behov for personer som kan ta oppdrag i smittesporingsteam, på teststasjonen, eller i helsevirksomhetene, skriver kommunen på sine nettsider.

Smittesporing: Arbeidet består i oppfølging av innbyggere og deres nærkontakter som får påvist smitte. De som bistår i smittesporingsarbeidet, inngår i en vaktordning. Arbeidet kan gjøres hvor som helst i fra, så lenge man har tilgjengelig en pc og en telefon. 

Testing: Teststasjonen er lokalisert i Badet kulturtun, og har for tiden åpent hver dag, hovedsakelig på dagtid. I tillegg til selve testingen, er det også annet arbeid, som f. eks. pakking av hurtigtester.

Hjemmebaserte tjenester og sykehjem: Kommunens ordinære tjenester til innbyggerne, uavhengig av pandemien. Her er det behov for folk som kan bidra og avlaste faste ansatte.

Flere artikler fra ieidsvoll