Legger flere tonn ny asfalt på fylkesveger i Eidsvoll

Eidsvollvegen får 15 kilometer ny asfalt. Langs Trondheimsvegen kommer det ny asfalt flere steder.

I løpet av 2022 skal det legges ca. 190.000 tonn asfalt på i overkant av av 250 kilometer med fylkesvei i Viken. 

– Vi jobber etter fireårsplaner når vi bestemmer hvilke strekninger som får asfalt. Disse planene, samt budsjettet, er med på å bestemme hvilke strekninger som får asfalt, skriver fylkeskommunen på sine sider.

Vi har eget måleteam som gjør spormålinger slik at vi hele tiden har kontroll over sporslitasje på veistrekningene våre.

Viken fylkeskommune

Flere kilometer ny asfalt på Eidsvollvegen

I Eidsvoll er det flere strekninger som får noe ny asfalt. Den lengste strekningen er fylkesveg 177, Eidsvollvegen, gjennom Styri mot Fenstad i Nes. Strekningen er på totalt 15.197 meter. Her legges det cirka 9649 tonn asfalt. Arbeidene ble påbegynt i mai.

På Råholt er den korteste strekningen: 67 meter på Trondheimsvegen. Her legges det 67 tonn asfalt.

– Vi bruker asfalt fordi den beskytter mot at vann trenger ned i veigrunnen og ødelegger veien. Dessuten er asfalt godt egnet som veidekke på grunn av sine elastiske egenskaper, i motsetning til betong, som er et mer sprøtt materiale, skriver fylkeskommunen.

Strekninger i Eidsvoll som får ny asfalt i 2022

 • Fv. 177 Styri – Eidsvoll, Eidsvollvegen, 3553 meter og 11.644 meter fv. 177 Styrigrenda til Fenstad.
 • Fv. 1551 Dal skole – Råholt, Trondheimsvegen, 1058 meter
 • Fv. 1551 Råholt – Eidsvoll, Trondheimsvegen, 638 meter
 • Fv. 1551 Rundkjøring/kryss Tærudvegen Råholt, Trondheimsvegen, 67 meter
 • Fv. 1551 Rundkjøring/kryss Sagmo/Nyvegen Råholt, Trondheimsvegen, 81 meter
 • Fv. 1551 Garmo – kryss fv. 181, Trondheimsvegen, 414 meter

I tillegg kommer asfaltering i forbindelse med forsterkning, ca 23.018 tonn asfalt, som legges ut på ca. 34 km fordelt på hele Viken.

Strekninger i Eidsvoll som forsterkes

 • Fv. 177 Elstad – Brøstad 5805 meter
 • Fv. 1563 Neskollen – kryss Hvamsvegen 3390 meter

Fakta: Asfalt

 • Asfalt er det dominerende veidekket på norske veier.
 • Asfalt er 94–95 prosent steinmaterialer og 5-6prosent bindemiddel.
 • Asfalt er ofte det øverste laget på en veioverflate, og består gjerne av et slitelag og et bindlag.
 • De mest brukte asfaltdekkene på høytrafikkerte veier er asfaltbetong og skjelettasfalt. På veier med lite trafikk brukes asfaltgrusbetong og mykasfalt.
  Kilde: Viken fylkeskommune

Flere artikler fra ieidsvoll