Skal du brenne sankthansbål? Brannvesenet minner om søknadsplikt

Øvre Romerike brann og redning: Husk søknadsplikt i forbindelse med brenning av sankthansbål.

Har du planer om å brenne sankthansbål i eller i nærhet av skog eller annen utmark må du søke tillatelse fra brannvesenet.

Øvre Romerike brann og redning håndterer søknadene via et digitalt skjema.

Dette skjemaet brukes til å søke brannvesenet om å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark i tidsrommet 15. april til 15. september.

Skjemaet kan også benyttes til å søke om annen åpen brenning etter miljø- og helseregelverket. Det gis ikke tillatelse til avfallsbrenning.

Flere artikler fra ieidsvoll