Totalforbud mot bruk av åpen ild – også på godkjente bålplasser

Det har vært mange skog- og gressbranner på Østlandet de siste ukene.  

Øvre Romerike brann- og redning legger nå ned forbud mot bruk av ild både i innmark og utmark. Forbudet er vedtatt 5. mai 2022.

Årsak: Skogbrannfaren er høy over store deler av Sør-Norge. Det er ikke ventet nedbør den nærmeste tiden.

For at skogbrannfaren skal bli vesentlig mindre, vil det være nødvendig med mye nedbør over tid.

Midlertidig forskrift

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) vedtok 5. mai en midlertidig forskrift om forbud mot bruk av ild kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

Forskriften forbyr også bruk av ild i innmark, og på godkjente bålplasser.

Ifølge den midlertidige forskriften er det nå forbudt å gjøre opp ild som å brenne bål, brenne bråte, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning med fast brensel (ved, kull, briketter, gress, grener ol.) i skog og annen utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget, samt innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift gårdsplass, hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt liknende område hvor allmenhetens ferdsel vil være til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 

Forbudet gjelder også faste og godkjente bålplasser i våre kommuner. Grunneiere som har etablert godkjent bålplass, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling. 

 Lov å grille i egen hage 

I opparbeidet hage, samt i skolegårder og tilsvarende større stein- eller asfaltbelagte uteoppholdsarealer er det fremdeles lov med utendørs matlaging på grill, stormkjøkken og andre kokeapparater, melder Øvre Romerike brann- og redning. De presiserer samtidig:

Som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. 

Flere artikler fra ieidsvoll