Vannklosett i oppbevaring

Nær anlegget for den nye jernbanetunnelen sørover fra Eidsvoll stasjon er det lagret betongelementer, et par tilhengere – og ett eller flere toalett under en presenning. En vet aldri når behovet melder seg.

Flere artikler fra ieidsvoll