836 meter: Til fots over Minnevika jernbanebru

1200 personer gikk over den 836 meter lange Minnevika jernbanebru søndag 5. mars. Tur-retur 1672 meter.

Bane Nor inviterte da til brukryssing med oppgaver, servering og underholdning.

– Når vi legger arbeid i et slikt arrangement, er det kjempemoro å oppleve så stor interesse, sier prosjektleder Ronny Eirik Hansen på Bane Nors sider.

Bane NOR og entreprenøren AFHP (arbeidsfellesskapet Hæhre PNC) sto for arrangementet.

Søndag 5. mars gikk rundt 1200 personer over den nye Minnevika jernbanebru.

Gratisbuss og utsiktsplattform

– Dette blir den eneste anledningen hvor publikum får slippe ut på brua før vi starter med utlegging av pukk og bygging av jernbane, så her snakker vi virkelig «once in a lifetime», sier Hansen.

Alle som gikk frem og tilbake, totalt 1672 meter, fikk utdelt «brubevis». Ellers var det et fyldig program for de som valgte å besøke Minnevika jernbanebru denne dagen:

 • Tale ved Eidsvolls ordfører Hege Svendsen.
 • Underholdning ved Langset skolekorps.
 • Representanter fra Bane NOR og AFHP forteller om byggingen av brua.
 • Bane Nors løve Lukas møtte barna.
 • Stand og informasjon med Mjøssamlingene, Skibladner/Oplandske Dampskibsselskab og andre samarbeidspartnere.
 • Kiosk til inntekt for Langset skolekorps.
 • Egen plattform tilrettelagt for at besøkende kan nyte utsikten.
 • Det gikk gratisbuss fra Eidsvoll stasjon til Langset

Første avgang: søndag 15. oktober

Allerede 13. desember nådde den 836 meter lange brua land på Langset.

– Underveis har vi håndtert pandemi, reiserestriksjoner og andre utfordringer, og jeg er derfor veldig stolt over at vi nå står her flere uker før planen og kan vise frem ei bru som krysser Vorma, sa prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane Nor i desember.

Historisk: Varige spor etter arbeiderne på Minnevika jernbanebru.

Etter åpen dag starter prosessen med å legge ut pukk og deretter bygging av jernbane.

Det første toget over brua går søndag 15. oktober, samtidig med at alle de 13,5 kilometerne med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll står ferdig.  

Bruvandrerdiplom.

Fakta: Nytt dobbeltspor

 • Minnevika jernbanebru bygges som en del av nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset. 268 stålpeler er satt ned i grunnen for å støtte brukonstruksjonen.
 • Fra midten av oktober 2023 skal togene kjøre over brua i 200 km/t.
 • Dobbeltsporet Venjar-Langset er en viktig brikke i Intercity-utbyggingen på Østlandet, som skal gi kortere reisetid, bedre punktlighet og plass til flere tog.
 • Det er syv bruker på strekningen, med Minnevika som den lengste.
 • Når dobbeltsporet står helt ferdig fram til Åkersvika ved Hamar i 2027, blir reisetiden mellom mjøsbyen og Oslo redusert til 55 minutter.
  Kilde: Bane Nor

Flere artikler fra ieidsvoll