Åpent møte om nye Vilberg skole

Informasjonsmøte onsdag 22 mars klokken 18.00 i kommunestyresalen i Eidsvoll rådhus.

Eidsvoll kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om bygging av nye Vilberg skole.

Vilberg barneskole skal bygges på Tynsåkjordet, cirka én kilometer nord-øst for dagens skole.

  • Byggeperiode: mars 2023 til februar 2025.
  • Arkitekt: Filter Arkitekter.

Skolen bygges som en som en 4-parallell barneskole (mulighet for 4 klasser pr. trinn) over to etasjer, med tilhørende flerbrukshall.

I tilknytning til skolen vil det opparbeides blant annet skatepark, ballspillflater, freesbeegolf og lekeområder.

Valg av plassering

Det har lenge vært uro rundt valget av tomt til nye Vilberg barneskole. Eidsvoll kommune fikk i januar 2022 Kommunal- og distriktsdepartementet samtykke til forhåndstiltredelse. Dette gir mulighet til å ta i bruk en annens eiendom etter at det er truffet eksproprieringsvedtak, men før erstatningsbeløpet for eksproprieringen er fastsatt.

– Jeg skulle selvsagt gjerne sett at vi hadde hatt et annet utgangspunkt en ekspropriasjonssak, men når vi først har fått dette, så var dette en veldig god nyhet for fremgang i saken, sa ordfører Hege Svendsen i Eidsvoll da departementet samtykket til forhåndstiltredelse.

Saken har vært til offentlig høring med plankart og sakspapirer.

Flere artikler fra ieidsvoll