Ungdomsenhet øst: Fengsel for mindreårige

Lørdag 12. februar, Dønnumskia i Eidsvoll, Ungdomsenhet øst.

Ungdomsenhet øst er et fengsel for mindreårige innsatte. Enheten er et landsdekkende tilbud for innsatte av begge kjønn i alderen 15-18 år.

Ungdomsenhet øst er en underavdeling av Romerike fengsel og skal dekke alle sikkerhetsnivåer. Enheten tar imot både varetektsinnsatte og domfelte. Fengselet har plass til 4 innsatte.

Det er 30 stillingshjemler i turnus, ca. halvparten har fengselsfaglig bakgrunn og resterende er ansatt som miljøterapeuter. 

Det er en egen skole på enheten, og det er Jessheim videregående skole som organiserer opplæringen.

Flere artikler fra ieidsvoll