Is-eldorado: Turskøyting fra badeplassen Prestsand

En flik av Hurdalssjøen ligger i Eidsvoll, og er tilgjengelig fra parkeringsplassen ved Rødvika Beach Prestsand.

Kun et par minutter fra E6 finnes en stor parkeringsplass. Herfra er det både vei og sti ned til Hurdalssjøen. Her er det yrende liv om sommeren: dette er et sted for bading, friluftsliv og fiske. Men på vinteren: kilometer med snøfri og skøytbar is om værforholdende er riktig.

Fra Eidsvolls lille flik av Hurdalssjøen kan man gå kilometervis i flere retninger.

Lokale forhold

Hurdalssjøen er fin nå i mars, men den utrygge vårisen er ikke langt unna. Om du vil prøve isen: Gjør dine egne vurderinger, ta ansvar for egen sikkerhet. Isen er aldri helt trygg.

Selv i kalde vintre kan isen være usikker. Det er mange forhold som spiller inn når det gjelder kvaliteten på isen. Store temperaturendringer, snø og ikke minst lokale forhold: strømninger i vannet, innløp og utløp.

Turskøyting og annen ferdsel på isen: Bruk gjerne isstaver (for å sjekke istykkelsen), ispigger og nød-fløyte, kasteline og en ryggsekk med skrittrem (denne hindrer sekken i å forsvinne opp og over hodet om du går igjennom isen). En hjelm er også en rimelig forsikring. Og: gå aldri alene.

Isvettreglene

1. Ha respekt for isen
2. Ikke gå ut på isen uten svømmeferdigheter
3. Husk skikkelig og tilstrekkelig sikkerhetsutstyr – spesielt ispigger lett tilgjengelig.
4. Gå flere i følge. Er dere mange, gå litt spredt.
5. Hold deg på sikker is
6. Vær spesielt oppmerksom på snødekket is og årstidsendringer
7. Bruk alle sansene, lytt etter lyder i isen.
8. Hvis du går gjennom isen, pust rolig, ikke få panikk.
9. Hvis andre går igjennom isen, hold avstand.

Flere artikler fra ieidsvoll