Ny minnelund med plass til 600 urner ved Eidsvoll kirke

En ny minnelund tar form ved Eidsvoll kirke.

Byggingen av minnelund på Eidsvoll gravplass startet i mai/juni 2021. Første byggetrinn vil gi 198 plasser. Når minnelunden er ferdigstilt vil det være plass til 600 urner, melder Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd.

Det vil bli plantet et stort tre i midten med belysning, som vil bli omkranset av tre store monumenter med plass til navnplater. Bakken rundt vil bli skiferbelagt, hvor det vil være tre benker rettet mot momunentene. Bak benkene blir det plantet stauder i forskjellige farger.

Hele minnelunden vil bli omkranset av en barlinhekk.

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1)Vedtatt av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd 26.02.2020. Godkjent av Borg bispedømmeråd:

§11. NAVNET MINNELUND (kun urner)

  • Ved gravlegging i navnet minnelund påføres navn og data til avdøde på en navneplate på felles minnesmerke.
  • Graver i navnet minnelund kan festes på lik linje med andre graver på gravplassen.
  • I navnet minnelund kan det festes en grav ved siden av. Ved feste av grav ved siden av betales det festeavgift fra det tidspunkt den første graven tas i bruk. Ved feste av grav ved siden av i navnet minnelund, vil ikke nødvendigvis gravene komme ved siden av hverandre, men navneplatene monteres ved siden av hverandre.
  • Ved gravlegging i navnet minnelund må kostnader til navneplate og andel av minnesmerke, beplantning og stell betales etter fastsatte takster.
  • Gravplassforvaltningen har ansvar for felles beplantning og stell i minnelunden. Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i minnelund. Det kan legges ned blomster og tennes gravlys, så lenge dette er innenfor gjeldende regler om brannvern, på sted anvist av gravplassforvaltningen.

Flere artikler fra ieidsvoll