I dag

I dag: Bruene over Hundsebittet

I dag: Bruene over Hundsebittet

Hundsebittet, Hunnsebettet eller Hunnsbettet. Det lå tidligere en jernbanestasjon her langs Hovedbanen, men den er nedlagt. Stoppestedet lå omtrent 1,5 kilometer sør for Eidsvoll stasjon. Navnet Hunnsbettet er veldig vanlig…
Les mer