Gir bort gavekort på 5000 kroner: Spør innbyggerne om helse, matvaner og alkohol

Mandag 8. november ble det sendt ut en stor folkehelseundersøkelse i alle Vikens 51 kommuner. Svarfrist er 26. november.

Vel 5000 personer over 18 år fra Eidsvoll kommune har fått invitasjon til å delta, gjennom en SMS eller e-post.

Det er bare de som er invitert som kan delta. Som takk blir alle med i trekningen av fem gavekort på 5000 kroner hver.

– Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen.

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, livskvalitet, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune, i tett dialog med kommunene. Målet er å få kunnskap om hvordan folk selv opplever egen helse, trivsel og livskvalitet der de bor.

Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny, unik og lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon

Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune

Flere artikler fra ieidsvoll