Gjennom Eidsvolltunnelen

Eidsvolltunnelen er en 1,2 kilometer lang tunnel på E6 i Eidsvoll. Den ble åpnet i 1993 og besto da av ett tunnelløp.

Tunnelen ligger på 209-213 meter over havet.

I årene 2009-2011 ble det bygget et nytt tunnelløp i forbindelse med utvidelsen av E6 til en firefelts veg med midtdeler på strekningen Boksrud-Minnesund. Vel 200 sprenginger ble foretatt for å sprenge ut det nye tunnelløpet.

Trafikk i sørgående retning går gjennom det nye tunnelløpet.

Flere artikler fra ieidsvoll