Jubileumsfest med vikingskip, konserter og opplevelser: 1000 år siden Olav Haraldsson satte ting på Eid

Jubileumsfest i Eidsvoll 17. til 19. juni – med Stian Carstensen, Alexandra Rotan og Tone Wilhelmsen Trøen.

I år 1022 satte Olav Haraldsson ting på Eid. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter datidens navn på Mjøsa: Heidsær. Hendelsene på Eid i 1017 åpnet for Olav Haraldsson den Helliges stilling som enekonge i Norge.
Nå skal tinget feires.

Jubileumsfesten finner sted i Eidsvoll fredag 17. juni til søndag 19. juni. Markeringen inngår i en rekke jubileer over hele landet frem til nasjonaljubileet på Stiklestad Olsok 2030.

I tillegg til jubileumshelgen er det store og små arrangementer i perioden fra 8. til 19. juni i Eidsvoll, og Hanne Østby presenterer en podcast i flere episoder med aktuelle temaer i forbindelse med jubileet.

17. juni er det festforestilling. Den ledes av tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fra Eidsvoll. Hit kommer rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde, sanger Mona Julsrud, klokkenist Vegar Sandholt og Romerike vokalensemble med flere.

18. juni folkefest på Tingvoll, som ledes av multikunstner Stian Carstensen. Med seg har han blant andre eidsvollingene Alexandra Rotan (Keiino) og Hans Olav Trøen (Contrazt). Her blir det alt fra middelaldersk galdring (trolldomssang/trolldom) og ballett til klokkespill og trekkspill. Samme dag er det konsert med Keiino. Vikingskipet Mjøsen Lange kommer til Eidsvoll.

19. juni er det i Eidsvoll kirke ottsang (gudstjeneste tidlig om morgenen), høymesse og pilgrimsvandring, kirkekaffe og omvisning på Tingvoll, blant annet.

Tingvoll: I år 1022 satte Olav Haraldsson ting på Eid.

Program i forbindelse med 1000-årsjubileet

6. juni: kurs i gregoriansk sang

Ensemblet Corsortium Vokale fra Oslo Domkirke, med Vegar Sandholt og Romerike vokalensemble holder kurs i gregoriansk sang for korsangere. Målet for kurset er en ottesang i Eidsvoll kirke slik Olav Haraldsson opplevde da han i 1017 gikk til kirke på Eid.

8. juni og 9. juni: Barnas eidsivating i Wergelandslunden

Elevene i Eidsvoll-skolenes fjerdetrinn er deltakere på et ting for 1000 år siden. Her skal de som vikinger møte Olav den Hellige og hans menn.

9. juni: Foredrag med høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund

Cecilie Østensen Berglund er høyesterettsdommer og styreleder i Domstoladministrasjonen. Hun holder foredraget «Den tredje statsmakt – livet i Høyesterett».

11. juni: Konsert med Eidsvold Værk musikkorps

Eidsvold Værk musikkorps ble stiftet 1894. I anledning jubileet holder korpset sommerkonserter ved Eidsvollbygningen og ved Amfi Eidsvoll.

11. juni: Historisk vandring i Sundet

Prosjektet med merking av gamle hus med blå skilt og utplassering av blomsterurner med tekster av Henrik Wergeland i Sundet skal innvies med en historisk vandring. Vandringen starter ved Sundbrua og slutter på Wergelandshaugen ved Eidsvoll kirke.

11. juni: Eidsvoll janitsjarkorps i Panorama

Eidsvoll janitsjarkorps ble stiftet 30. mai 1946. I dag teller korpset ca 40 musikere. Denne kvelden inviterer korpset til en konsert i Panorama kulturhus med tittelen «Norske bilder».

12. juni: Jazzkonsert i Panorama

Eidsvoll storband inviterer til en konsert med latinske rytmer i Panorama kulturhus.

12. juni: Korkonsert på Festiviteten

Romerike vokalensemble inviterer til vårkonsert på Festiviteten. Årets konsert har fått navnet «Liddleligalen» og koret fremfører norske folkeviser for kor i samspill med Vegard Storbråten Øye på torader. Dirigent er Vegar Sandholt.

13. juni: Demokratidagen for elevråd og elevregjeringen

Miniseminar for bygdas elevråd og elevregjeringen med fokus på medbestemmelse og folkestyre. Fotballkamp mellom ungdomsskolene på Myrer.

15. juni: Bjørnar Robertsen presenterer orgelmusikk knyttet til Olav den hellige

Eidsvoll kirke har en lang tradisjon for konserter. Kirkens tidligere organist gjennom mange år, Bjørnar Robertsen, vil denne kvelden by på et program av orgelmusikk knyttet til Olav den hellige.

17. juni: Skoleavslutning på Tingvoll

Skoleavslutning for Eidsvoll videregående skole (EVS) på Tingvoll. Programmet består blant annet av elevenes tale, historisk vandring og vikingleker. Kanskje kommer Olav Haraldsson på visitt?

Tingvoll: I år 1022 satte Olav Haraldsson ting på Eid.

17. juni: Festforestilling ledet av Tone Wilhelmsen Trøen

Jubileumskveld ledet av tidligere stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen fra Eidsvoll. Her blir Henning Sommerros fanfare til Olav den Hellige «Ingressus Solemnis Regis Olavi» fremført. Det er kor, sangere, musikere og kåsører: Her kan du oppleve jurist og rettshistoriker Jørn Øyrehagen Sunde, vokalensemblet Nordic Voices, tusenkunstner Stian Carstensen, sanger Mona Julsrud, musiker Bjørnar Robertsen, musiker Vegar Sandholt og Romerike vokalensemble med flere.

18. juni: Marked i Sundet

Salg av lokal mat og produkter. Utstilling og marked, korsang, korpsmusikk og klokkespill.

18. juni: Vikingskipet Mjøsen Lange seiler på Vorma

Seilas fra Mjøsa, ned Vorma til Eidsvoll. Vikingskipet Mjøsen Lange og båter fra Mjøssamlingene passerer under Sundbrua til kor- og korpsmusikk.

18. juni: Omvisning på Tingvoll

Omvisning med lokale guider i området rundt Eidsvoll kirke og ned Badebakken til Badet kulturtun.

18. juni: Lokaloppgjør mellom Eidsvold Turn fotball og Ull/Kisa fotball.

Eidsvold Turn og Ull/Kisa møtes til lokaloppgjør på Myhrer stadion. Dett er mange år siden sist disse to lagene møttes til seriekamp.

18. juni: Folkefest på Tingvoll, ledes av Stian Carstensen

En folkefest med løs snipp rundt tingsteinen ved Eidsvoll kirke. Stian Carstensen leder festen. Gjester er Odin Waage (spiller Hellig Olav under årets Stiklestadspel), sanger Ruth Wilhelmine Meyer og eidsvollingene Vegar Sandholt (dirigent/organist/klokkenist), Alexandra Rotan (Keiino) og Hans Olav Trøen (Contrazt). Her blir det alt fra middelaldersk galdring (trolldomssang/trolldom) og ballett til klokkespill og trekkspill.

18. juni: Gregoriansk Vesper (aftensang)

Kvelden senker seg over Tingvoll. Velkommen til en meditativ og vakker aften i Eidsvoll kirke. Ensemblet Consortium Vocale fra Oslo Domkirke inviterer til gregoriansk vesper (aftensang) og konsert med gregoriansk musikk.

18. juni: Konsert med Keiino

Alexandra Rotan, Fred Buljo og Tom H. Hermansen kommer til Eidsvoll. Den populære gruppa har toppet VG-lista, er blitt nominert til Spellemann, og har mottatt flere priser.

19. juni: Vandring langs pilgrimsleden

Pilgrimsvandring med Eidsvoll turlag langs pilgrimsleden fra Eidsvoll Verk til Eidsvoll kirke der det feires ottesang, høymesse og non.

19. juni: Ottesang i Eidsvoll kirke

Snorre forteller at Olav gikk til ottesang i kirken på Eid. I samarbeid med Consortium Vocale vil korsangere fra Øvre Romerike forsøke å gjenskape den liturgien Olav kan ha opplevd på Tingvoll en dag i 1017.

Wergelandshaugen

19. juni: Frokostforedrag

Frokost på Wergelandshaugen med teaterinnslag og foredrag om det som skjedde i 1017 ved foredragsholder John-Erik Vika og skuespillere fra Eidsvoll amatørteater.

19. juni: Høymesse i Eidsvoll kirke

Festhøymessen forrettes av biskopen i Borg Kari Mangrud Alvsvåg og menighetens prester. Kirkens organist Andrey Mirgorodskiy, domkantor Vegar Sandholt, en sammensatt korgruppe og instrumentalister står for musikken.

19. juni: Omvisninger på Tingvoll

Omvisning med lokale guider i området rundt kirken og ned Badebakken til Badet kulturtun.

19. juni: Søndag på Tingvoll

Kirkekaffe, klokkespill og hilsener. Pilegrimsgrupper ankommer Eidsvoll kirke. Kanskje kommer også Henrik Wergeland. Avslutningsvis sender Eidsivatinget Olavsflammen og stafettpinnen videre til kommende jubileer i tida fram mot 1000-årsmarkeringen for Olavs fall på Stiklestad i 2030.

For fullstendig program, priser og tider, se Eidsivatinget 1000 år.

Fakta: Eidsivatinget – 1000-årsjubileet

Foreningen er opprettet for å drive historisk kulturformidling i Eidsvoll kommune. Foreningen er ideell og ikke-kommersiell.

  • Prosjektet ble startet av Rolf Anker Thon som sammen med Eidsvoll historielag og andre fagmiljøer definerte visjon, mål og aktiviteter.
  • Prosjektet ble definert som et formidlingsprosjekt – om verdier, identitet og kulturarv.
  • Etter hvert har prosjektet vokst og mange nye krefter har kommet til.
  • Foreningen har nå et stort nettverk fra mange solide fagmiljøer og legger stadig nye prosjekter til sin virksomhet. 
    Kilde: Eidsivatinget

Flere artikler fra ieidsvoll