Kveldsstemning ved Andelva

Eidsvollsbygningen klokken 20:00 torsdag 16. juni.

Sommerkveld ved Andelva, Eidsvollsbygningen og Wergelands hus.

Andelva renner rolig fra utløpet av Hurdalssjøen til Eidsvoll Verk og videre til Vorma ved Sundet.

Flere artikler fra ieidsvoll