Den sto ferdig i 1993 og ble fredet i 2008

Nye Minnesund bru

På Minnesund er det tre bruer. En fjerde er under bygging. Nye Minnesund bru åpnet i 1993, her går E6-trafikken.

Minnesund bru ble fredet av Riksantikvaren i 2008. Den er tatt med i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner.

Den nye Minnesundbrua ble bygget i forbindelse med OL på Lillehammer i 1994.

De tre bruene på Minnesund ble foreslått fredet i 2002. De to veibruene ble fredet i 17. april 2008, men det ble ikke jernbanebrua fra 1880.

Snart skal den 362 meter lange jernbanebrua i stål erstattes av en 836 meter lang betongbru.

Flere artikler fra ieidsvoll