Naturminner og naturreservat

Landskap i Eidsvoll

Eidsvolls landskap preges av skogkledde åser, eller sletteland som er dekket av marine løsavsetninger og vassdrag.

Eidsvoll har innlandsklima, men Mjøsa demper og forsinker vinterkulden.

Verneområder i Eidsvoll

 • Andelven, Nessa og Rissa dyrelivsfredning (26. mars 1954, 4306 dekar)
 • Aurmoen andskapsvernområde (17. desember 1999, 5296 dekar)
 • Elstad (Eidsvoll) naturminne (17. februar 1958)
 • Punktobjekt Jøndalsåsen med flere tjern og vann dyrelivsfredning, 30. juni 1961, 3335 dekar
 • Leirfalla naturreservat (17. september 1982, 45 dekar)
 • Lesja naturminne (12. juni 1959)
 • Punktobjekt Stubberud naturreservat (21. juni 1996, 461 dekar)
 • Svangerud naturminne (12. juni 1959)
 • punktobjekt Tretjernmyra naturminne (4. september 1981, 208 dekar)
 • Vilberg naturminne (23. juni 1957)
 • punktobjekt Vorma dyrefredning (3. mai 1935, 7333 dekar)

Kilde: Store norske leksikon, snl.no

Natur verneområder i Eidsvoll
Eidsvoll preges av vidstrakte, skogkledde åser, eller sletteland som er dekket av marine løsavsetninger og vassdrag.

Flere artikler fra ieidsvoll