Oppdatert om Covid-19: Ingen krav om testing. Teststasjonen i Eidsvoll sommerstengt.

Vaksinestasjonen i Eidsvoll holder stengt for vaksinering, testing og utdeling av selvtester i uke 28 og 29.

Folkehelseinstituttet oppdaterte den 29. juni anbefalingen om koronavaksine.

Det er ingen anbefaling om å teste seg ved mistanke om Covid-19.

Teststasjonene tilbyr ikke test i forbindelse med reise. Personer som trenger test i forbindelse med reise oppfordres til å oppsøke private aktører for slik test, opplyser Eidsvoll kommune på sine sider.

Anbefaler fjerde dose for eldre

Innbyggere eldre enn 75 år anbefales en 4. vaksinedose.

Ved gjennomgått Covid-19 bør det gå minst 3 uker før vaksinering. Vaksinetilbudet vil gis ved vaksinestasjonen i Badet kulturtun fra onsdag i uke 30.

Innbyggere i alderen 65-74 år samt 18-64 år med bakenforliggende sykdom som gir økt risiko for alvorlig forløp av Covid-19 vil trolig få anbefaling om en 4. dose etter sommeren.

Trenger ikke å ta korona-test

Det er ingen anbefaling om å teste seg ved mistanke om Covid-19.

Personer med nyoppståtte symptomer kan leve som normalt hvis symptomene er milde, men bør holde seg hjemme hvis man er syk.

Teststasjonen i Eidsvoll sommerstengt

Teststasjonen vil så lenge ressurssituasjonen tillater det, tilby testing.

Teststasjonen er stengt i uke 28 og 29.

FHI: Generelle smittevernråd. Gjelder for alle.

Grunnleggende smittevernanbefalinger er fortsatt viktige, og vil begrense spredning av smittsomme sykdommer, inkludert covid-19.

  • Nyoppslåtte luftveisymptomer: Alle som er syke bør holde seg hjemme.
  • Hoste- og håndhygiene: Unngå å hoste eller nyse direkte på andre. Vask hendene med såpe og vann eller bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.
  • Munnbind: Det anbefales bruk av munnbind ved nærkontakt med personer i risikogrupper dersom du har forkjølelses/luftveissymptomer.
  • Risokogrupper: Risikogrupper og uvaksinerte anbefales å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.
  • Vaksine: Alle som er anbefalt covid-19-vaksine oppfordres til å ta den.

Flere råd og veiledninger på Folkehelseinstituttets sider.

Flere artikler fra ieidsvoll