Sikrer skiløyper: Bokkedalen Løypelag får 50.000 kroner

Den frivillige organisasjonen Bokkedalen Løypelag støttes av Eidsvoll Allmenning.

Bokkedalen Løypelag kjører mange av løypene i Eidsvoll Almenning. Nå har Almenningen vedtatt å bidra med 50.000 kroner til løypelaget, melder de på sine Facebook-sider.

Ski- og turløyper i Styrimarka

Bokkedalens Løypelag er en frivillig ideell organisasjon som skal preparere skiløyper og turløyper i Eidsvoll kommune.

Løypelaget opprettholer også løyper for gående og sørger for transport av ved og annet materiell til Bokkedalen i Styrimarka.

(artikkelen fortsetter etter illustrasjonen)

På skiforeningens turplanlegger ligger en fullstendig oversikt over løypenettet som kjøres. Her får man føremeldinger og status for når løypene er kjørt.

185.000 kroner til ATV

DNB sparebankstiftelsen: i 2021 ble Bokkedalen Løypelag tildelt 185.000 kroner til ATV. I beskrivelsen for tildelingen heter det: Løypelaget legger til rette for ski- og turløyper i Styrimarka. Løypene er flittig besøkt av mange. For å legge til rette for og kjøre løypene er det behov for en ATV. Arbeidet gjøres på dugnad.

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål. Stiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

Løypenettet langrenn Gullverket - Bokkedalen - Nes
Løypenett langrenn: Løypene strekker seg fra Gullverket i nord, via Styrimarka og Bokkedalen til Nes skianlegg og Fenstad i sør.

Flere artikler fra ieidsvoll