Sjøen som renner inn i Eidsvoll

Hurdalssjøen

Hurdalssjøen er en innsjø i kommunene Eidsvoll, Hurdal og Nannestad sørvest for Mjøsa, Viken fylke.

Sjøen har et areal på 32,3 kvadratkilometer, er 16 kilometer lang og ligger 175 meter over havet. Største dyp er 59 meter.

Viktigste tilløp til sjøen er Hurdalselva og Gjødingelva. Nedbørområdet omfatter i tillegg elvene Horna, Hegga og Steinsjøelva. Alle disse Hurdalsvassdragene er vernet.

Sjøen er i sørenden demmet opp av en morene som er avsatt under isens tilbaketrekning mot slutten av siste istid, og avløpet Andelva har derfor et hovedsakelig nordøstlig løp til Vorma.

Hurdalssjøen har to vernede våtmarksområder. Deltaene ved utløpene av Hurdalselva og Gjødingselva, som er hvileplasser for fugl som trekker gjennom Østlandet.

Kilde: Store norske leksikon, snl.no

Hurdalssjøen
Hurdalssjøen er 16 kilometer lang og ligger 175 meter over havet. Største dyp er 59 meter.

Flere artikler fra ieidsvoll