Sommerens siste prøver: Badevannskvaliteten er god

Det er påvist høy verdi av E.coli ved Kverndammen i Nannestad. Badeplassene i Eidsvoll har gode testresultater.

Dette er siste gang Miljørettet helsevern – Øvre Romerike tar badevannsprøver sommeren 2022.

Miljørettet helsevern tar badevannsprøver i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. Dette gjøres for å sikre at badevannet er trygt å bade i.

Prøvene ble tatt den 15. august 2022. Resultatene viser, med ett unntak, verdier betryggende under grenseverdiene for alle badeplassene.

Det er påvist høy verdi for E.coli ved Kverndammen i Nannestad, melder Miljørettet helsevern – Øvre Romerike i en pressemelding.

– Dersom man likevel vil bade på stedet, anbefales det at man unngår å svelge vannet og at man passer spesielt godt på barna.

Det er tatt prøver annenhver uke denne sommeren.

Kvalitet og temperatur i badevann i Eidsvoll

 • Andelva (v/E6) 20 grader: Escherichia coli 7/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 5/100ml, grenseverdi: 400.
 • Fløyta i Gullverket 20 grader: Escherichia coli 7/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 15/100ml, grenseverdi: 400.
 • Nordfløyta 21 grader: Escherichia coli 1/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 2/100ml, grenseverdi: 400.
 • Rødvika/Prestsand Hurdalssjøen 18 grader: Escherichia coli 6/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 25/100ml, grenseverdi: 400.
 • Stensbydammen 17 grader: Escherichia coli 85/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 15/100ml, grenseverdi: 400.
 • Støjordet/Ørbekkstranda 16 grader: Escherichia coli 10/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker 1/100ml, grenseverdi: 400.
 • Årnes i Feiring 16 grader: Escherichia coli <1/100ml, grenseverdi: 1000. Int. enterokokker <1/100ml, grenseverdi: 400.

Fakta: Miljørettet helsevern – Øvre Romerike

 • Miljørettet helsevern – Øvre Romerike: en interkommunal enhet og ivaretar oppgavene for Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Hurdal og Eidsvoll. Består av to rådgivere og seks kommuneleger.
 • Oppgaver innen miljørettet helsevern er:
  – Rådgivning: Fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold.
  – Tilsyn: Føre tilsyn, blant annet med skoler og barnehager, tatoveringsvirksomheter, badeanlegg og solarier.
  – Klagesaksbehandling: Håndterer klager knyttet til for eksempel støy, lukt og støv.
  – Deltakelse i plansaker: Jobber forebyggende med fokus på helse gjennom deltakelse og uttalelser i plansaker.

Fakta: E. coli infeksjon

 • E. coli (Escherichia coli): fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.
 • Nyttig: Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.
 • Sykdomsfremkallende: over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som kan føre til diarésykdom.
  Kilde: NHI

Fakta: Intestinale enterokokker

 • Intestinale enterokokker: forekommer i lavere antall enn E. coli i avføring hos mennesker, men ofte i høye konsentrasjoner i avføring fra husdyr, spesielt drøvtyggere.
 • Overlever: Bakterien vokser ikke i vann, men overlever lenger i vann enn E. coli. Etter et utslipp av avføring, vil man derfor kunne finne igjen bakterien i vannet lenge etter at E. coli er inaktivert («død»).
  Kilde: FHI

Flere artikler fra ieidsvoll