Tidslinje: Myndighetenes håndtering av koronasituasjonen

12. mars 2020 ble Norge stengt ned. Så fulgte hjemmetest, karantene, hytteforbud og vaksinering. Fortsatt innføres tiltak for å hindre spredning av viruset.

Siste punkt på tidslinjen er 29. juni 2020: Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine.

Tidslinjen oppdateres fortløpende med siste nytt og gir god oversikt over koronasituasjonen.

Global folkelsekrise

Siden Verdens helseorganisasjon (WHO) 30. januar 2020 erklærte at utbruddet av koronaviruset er en global folkehelsekrise, har regjeringen og myndighetene fortløpende satt i verk tiltak for å begrense spredningen av viruset.

Tidslinjen viser tiltak regjeringen fortløpende iverksetter, og gir en god oversikt over tiltak som er innført i løpet av pandemien. Tidslinjen ligger på regjeringens sider.

Inngripende tiltak

Tidslinjens første punkt viser arbeidet norske myndigheter gjør i forhold til koronaviruset i januar 2020: «Norske myndigheter følger utviklingen av koronaviruset nøye og er godt forberedt dersom viruset skulle komme til Norge.»

12. mars 2020 ble det innført omfattende tiltak i Norge: – I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig, sier statsminister Erna Solberg.

Videre er det informasjon om koronatilskudd, lønnskompensasjon, anbefalt avstand, stengte skoler, grensekontroll og hytteforbud, blant annet.

Eidsvoll kommunes test- og vaksinestasjon i Badet.

De siste punktene på tidslinjen er:

  • Onsdag 29. juni 2022: Anbefaler ny oppfriskningsdose
    Regjeringen anbefaler alle fra 75 år og oppover en ny oppfriskningsdose koronavaksine fra 1. juli 2022. Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine.
  • Tirsdag 5. april 2022: Langsiktig koronastrategi for å normalisere hverdagen
    Pandemien er nå i en annen fase, men vi må fortsatt leve med koronaviruset. Regjeringen har utarbeidet en strategi og beredskapsplan for videre håndtering av pandemien, og følger situasjonen nøye. God overvåkning, gode planer og vaksinasjon er de viktigste forutsetningene for å leve med covid-19 framover.
  • Mandag 21. mars: Ekspertgruppe skal evaluere myndighetenes håndtering av pandemien
    Det er viktig for regjeringen å få en samlet evaluering av hvordan pandemien har vært håndtert fra start til slutt. Derfor vil regjeringen oppnevne en ekspertgruppe som skal evaluere pandemihåndteringen samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

I dag kommer den norske regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Det er helt nødvendig.

Statsminister Erna Solberg 12. mars 2020
Norges stenger ned: Aftenpostens forside 13. mars 2020, dagen etter innføring av de mest inngripende tiltakenec i Norge i fredstid.

Flere artikler fra ieidsvoll