Undersøkelser for ny barneskole på Tynsåk

Det er vedtatt at det skal bygges ny barneskole på Tynsåk i Eidsvoll.

Skolens plassering på matjord har skapt debatt, og diskusjonen pågår fortsatt.

Vedtaket er fattet og grunnen for den nye skolen undersøkes av fagfolk.

Bilde fra søndag 13. februar 2022.

Flere artikler fra ieidsvoll