Varsler store mengder regn. Brannvesenet opphever ekstraordinært bålforbud.

På grunn av en ekstremt tørr periode ble det 5. mai innført totalforbud mot ild. Det ekstraordinære forbudet er nå opphevet.

Det betyr at det generelle bålforbudet nå gjelder: I perioden fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Det er ifølge brannforskriften tillatt å gjøre opp ild om kommunen har gitt tillatelse eller det er åpenbart at brann ikke kan oppstå.

Varslet nedbør

Når brannfaren er spesielt stor kan kommunen innføre ekstraordinært forbud mot å gjøre opp ild, ifølge Forskrift om brannforebygging paragraf 3. Forbudet skal oppheves så snart brannfaren eller de ekstraordinære forholdene er over.

Øvre Romerike brann og redning IKS (ØRB) opphevet 24. mai det ekstraordinære forbudet innført 5. mai mot bruk av ild i kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker.

– Med bakgrunn i nedbøren som er kommet de siste dagene, og den varslede nedbøren fremover, har vi vurdert at brannfaren ikke lenger er spesielt stor, melder brannvesenet.

– Det er nå igjen lov å gjøre opp ild i innmark (herunder i egen hage), dersom det ikke er tett på skog og annen utmark, eller annet er beskrevet i kommunenes lokale forskrifter om åpen brenning.

Fortsatt gjelder det generelle bålforbudet: I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Eidsvoll: Seks godkjente bålplasser

Det er igjen lov å bruke de godkjent bålplassene i kommunene, i Eidsvoll er det seks godkjente plasser:

 • Gullverket, Utsjøen: Bålplassen lengst vest ved Utsjøen
 • Gullverket, Øvre Holsjø: Bålplassen ved gapahuken lengst sørvest ved Øvre Holsjø
 • Bokkedalen, Styrimarka: Bålplassen ved Bokkedalen
 • Minneåsen: Bålplassen ved Slåssvangputten (langs veien fra Tisjøen til Mistberget)
 • Råholt, Tærudåsen: Bålplassen ved turvegen på Tærudåsen
 • Dokken ved Vorma: Bålplass ved Dokneshuken

Det stilles også krav til de som bruker de godkjente plassene: slukkeutstyr skal være lett tilgjengelig, det skal være en myndig person tilstede som er ansvarlig for sikkerheten, brenning av avfall/søppel er forbudt, bålplassen skal ikke benyttes ved ugunstig værforhold og ansvarlig bruker av bålplassen må ikke forlate bålet før det er fullstendig slukket.

Bålplassen er kun godkjent for bruk når rutiner for bruk av bålplassen overholdes

Øvre Romerike brann- og redning

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en brann, melder Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Håndtering av skogbranner er kommunens ansvar

Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men Staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

Skogbrannhelikopter er i fast beredskap i perioden 15. april til 15. august.

Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Sivilforsvaret bistår også med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner.

Avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

400 skogbranner i april

Det har så langt i 2022 blitt registrert 649 skogbranner i Norge (frem til 2. mai). 400 av brannene var i april måned. Skogbrannhelikopteret var i innsats ved ni av brannene. 

Antall branner i april i skog, gress og lyng de siste årene (tall fra DSB):

 • 2022: 409
 • 2021: 365
 • 2020: 266
 • 2019: 396
 • 2018: 191
Tur: Om man går til Strandsåsen fra Frilset møtes man av oppslag om brannfare.

Flere artikler fra ieidsvoll