24.000 nye hurtigtester til Eidsvoll

Utdeling av tester til innbyggere som er nærkontakter eller har symptomer gjenopptas foreløpig ikke.

Kommunen begrunner dette med usikker levering av hurtigtester i desember, og at de må ha beredskap for å håndtere smitte i egne helsevirksomheter. Kommunen vil også prioritere testing i skoler og barnehager – også fra nyttår hvis det blir nødvendig.

Den nye forsendelsen med hurtigtester gjør det mulig å masseteste barn i skoler og barnehager frem mot juleferien.

Flere artikler fra ieidsvoll