Åpnet i desember 2014: E6 nord for Minnesund

Her ligger E6, dobbeltsporet jernbane, lokalvei og sykkelvei.

Bildet er tatt over parkeringsplassen ved Ørbekkstranda ved Mjøsa og sørover mot Minnesund.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) åpnet ny E6 fra Minnesund til Stange i desember 2014. Utbyggingen var et av de største vegprosjektene i landet. De siste byggeårene var det også et av Nordens største byggeprosjekt.

Fakta: Fellesprosjeket E6-Dovrebanen

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen delt strekningen Minnesund-Kleverud/Labbdalen inn i tre strekninger:

Minnesund/Langset – Brøhaug: Ca 6,3 kilometer firefelts E6 med midtdeler. I hver kjøreretning vil det være en tunnel på 630 meter ved Korslund. Ca. 5,2 kilometer dobbeltsporet jernbane. Ca. 8,5 kilometer med lokalveg. Ca. 8,2 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).

Brøhaug – Strandlykkja: Ca. 5,6 kilometer firefelts E6. Inkludert i dette er Morskogstunnelen på 2,3 kilometer. Ca. 6,8 kilometer dobbeltsporet jernbane. 6 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg).

Strandlykkja – Kleverud/Labbdalen: 9,6 kilometer firefelts E6. 4,75 kilometer med dobbeltsporet jernbane. 11,4 kilometer lokalveg. 4,4 kilometer Mjøstråkk (gang- og sykkelveg). To rasteplasser tilknyttet E6.

Kilde: Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

Flere artikler fra ieidsvoll