Gamle Eidsvoll stasjon – oppført etter brann

Den første jernbanen i Norge ble anlagt fra Kristiania (Oslo) til Eidsvold. Banen åpnet i 1854.

Eidsvoll var endestasjon og det første stasjonsbygget var forholdsvis enkelt. Det enkle bygget lå tett ned mot Vorma for å gjøre omstigningen til båt enklere.

Den første stasjonsbygningen omtales som «noksaa tarvelig utstyret» i boken «Neste stasjon», skrevet av Eivind Hartmann, Øistein Mangset, og Øyvind Reisegg i 1997.

I 1877 ble en skikkelig stasjonsbygning oppført. Denne brant ned i 1877, og stasjonsbygningen slik den er i dag ble oppført i 1878. Stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Jacob Wilhelm Nordan

Ved omlegging fra Hovedbanen til Gardermobanen i 1998 ble bygningen tatt ut av drift. Nye Eidsvoll stasjon noen hundre meter lenger nord tok over trafikken.

Eidsvoll stasjon ble i år 2000 kjøpt av skilegenden og eiendomsutvikler Bjørn Dæhlie. Dæhlie eier flere bygg her: Det gamle pakkhuset, det nye Tinghuset og et personalhotell for lokførere og konduktører. Et kontorbygg er også under planlegging i dette området.

Tinghuset i Eidsvoll, den gamle stasjonen i venstre kant av bildet, det gamle pakkhuset til høyre. I skogholtet bak tinghuset planlegges et kontorbygg oppført.


Flere artikler fra ieidsvoll